Velfungerende demokrati med gode fellesskapsløsninger

Problemet nå er å få tak i nok folk til ledige jobber. Vi kan godt si at det eneste som går nedover i distriktsfylkene nå for tiden, er arbeidsledigheten.

Vi har et velfungerende demokrati i Norge – med stadig bedre fellesskapsløsninger og rettigheter for den enkelte. Likevel hører vi i dag at opposisjonen strør om seg med forminner om hvor meget bedre alt var før. Det loves omkamper, reverseringer og klimaløfter som ikke er finansiert. Det skaper selvsagt både forventninger og usikkerhet rundt i vårt samfunn.

Dette lover ikke godt for å skape et bærekraftig og klimavennlig velferdssamfunn. Bærekraft handler spesielt om det grønne skiftet og ny teknologi med miljø- og klimavennlige muligheter vi ikke har tenkt på før. Regjeringspartiene fører en realistisk og ikke en symbolistisk klimapolitikk.

Det er en politikk som ikke svinger klimapisken over folket, men som får folket til selv å velge nye, grønne teknologiske løsninger. Det er en politikk som gjør det lettere, enklere og billigere for folk flest å ta grønne valg, som f.eks. å kjøpe seg elbil.

Digitalisering og teknologisk utvikling har skapt behov for reformer som har gitt gode resultater for landet vårt. Vi moderniserer der de rød-grønne ønsker å reversere. Jeg merker en hard retorikk fra de rød-grønne. De hevder blant annet at private bedrifter er velferdsprofitører, og at regjeringen selger og sentraliserer landet vårt. Dette framstår som både splittende og historieløst og gir grobunn for proteksjonisme.

Distriktsfylkene går jo så det suser. Ledigheten har omtrent aldri vært lavere. I typiske distriktsnæringer, som f.eks. fiskeri, landbruk, havbruk, skogbruk og reiseliv ansettes det flere, og det settes stadig nye eksportrekorder.

Problemet nå er å få tak i nok folk til ledige jobber. Vi kan godt si at det eneste som går nedover i distriktsfylkene nå for tiden, er arbeidsledigheten.

De rød-grønne stempler private som velferdsprofitører og mener visst at det norske fellesskapet bare er offentlig sektor. Jeg vil derfor helt til slutt påminne de rød-grønne om at fellesskapet er private enkeltmennesker i både næringslivet og i offentlig sektor – det er nemlig deg og meg.