Ny flyplass på Helgeland

-Ved å bygge storflyplass i Rana samtidig som regjeringen beholder småflyplassene, er det sammen med byggingen av ny E6, lagt et meget godt grunnlag for vekst og utvikling for Helgeland, mener en godt fornøyd fylkesleder, Jonny Finstad.

Enighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre knyttet til ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana.

I forslaget til Nasjonal transportplan (2018 – 2029) går regjeringen inn for å bygge ny flypass på Helgeland ved Mo i Rana. Det foreslås avsatt til prosjektet 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden.

Partiene støtter regjeringens forslag og er videre enige om følgende hovedpunkter knyttet til finansiering og gjennomføring:

  • Det legges til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra kommunen og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig.
  • Det skal etableres en dialog med lokale parter om en avtale som gir grunnlag for lokal medfinansiering og sluttføring med statlige midler fra andre periode.
  • Det åpnes for alternativ finansiering av prosjektet gjennom for eksempel utviklingskontrakt og offentlig-privat samarbeid. En slik finansiering skal godkjennes av Stortinget.

Punktene blir fulgt opp i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

For mer info kontakt fylkesleder Jonny Finstad mob: 94144727