Ny ledelse i Nordland Høyre

Valgkomiteen har avgitt sin innstilling til årsmøtet som skal velge ny ledelse. Årsmøtet er første helgen i november i Bodø.

Årsmøtet skal velge ny leder da Jonny Finstad, som er nyvalgt stortingsrepresentant, ikke ønsket gjenvalg. Finstad har ledet Nordland Høyre i to perioder, som inneholdt lokalvalget i 2015 og stortingsvalget 2017. Med seg på laget hadde han Grethe Monica Fjærvoll og Kjell Joar Petersen-Øverleir som nestledere. Petersen-Øverleir ønsket ikke gjenvalg, mens Fjærvoll stilte seg disponibel. I tillegg har Elizabeth Neergaard Blix vært kvinneforumsleder, men ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteen har fått mange gode innspill på kandidater til Nordland Høyres nøkkelposisjoner. Komiteen har, så langt det har vært mulig, vektlagt geografi, kjønn og erfaring. Valgkomiteen har bestått av Christine Trones, Jim Simonsen Jensen, Marius Hansen og Børge Larsen, sistnevnte som leder.

Valgkomiteens leder Børge Larsen mener dette er godt lag for de to neste årene mot et kommune- og fylkestingsvalg i 2019. Målet til Nordland Høyre er å komme i posisjon i flere av fylkets kommuner, i tillegg gjøre et godt fylkestingsvalg.

Valgkomiteens leder, Børge Larsen, mener komiteen har innstilt på et godt lag som kan være med på å utvikle Nordland Høyre fremover.

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse:

Grethe Monica Fjærvoll er innstilt som ny leder. Hun er 51 år, fra Bodø og er gruppeleder for Bodø Høyre.

– Fjærvoll har bidratt til å gjøre gode valg for Høyre i Bodø. Så med henne mener valgkomiteen at Nordland Høyre vil få en leder som er tett på politikk. Hun har også et års erfaring som 1. nestleder i Nordland Høyre.

Svein Erik Kristiansen er innstilt som ny 1. nestleder. Han er 39 år og ordfører i Evenes.

– Han kjenner Nordland som fylke godt og er nå inne i sin andre periode som ordfører i Evenes. Kristiansen har tidligere jobbet for Høyre, han var kampanjerådgiver for Nord-Norge i Stortingsvalget i 2013, så dette mener vi er et godt forslag.

Thomas Abildgaard Lehre er foreslått som ny 2.nestleder. Han er 35 år, og er leder i Alstahaug Høyre.

– Abildgaard Lehre er kanskje for flere et nytt navn, men i Nordland Høyre er han kjent som en aktiv og engasjert politiker som vil være med å drive organisasjonen og bygge lag frem mot 2019.

Elizabeth Åsjord Sire er foreslått som ny kvinneforumseder. Hun er 21 år og fra Vågan.

-Sire er Nordland Høyres første vara til Stortinget, hun er kommunestyrerepresentant i Vågan, vara til fylkestinget og har jobbet for Høyre og Unge Høyre. Sires erfaring fra forskjellige deler av organisasjonen og hennes pågangsmot blir uten tvil en ressurs for Nordland Høyre.

Valgkomiteen innstiller på følgende utsendinger til Høyres Landsmøte første helgen i april. Nordland Høyres årsmøte skal velge 11 delegater.

Velges:

 1. Leder Kvinneforum (velges av årsmøtet)
 2. Leder Unge Høyre (velges av årsmøtet til Unge Høyre)
 1. 1.nestleder av Nordland Høyre (velges av årsmøtet)
 2. 2.nestleder av Nordland Høyre (velges av årsmøtet)
 3. Liv Kristin Johnsen
 4. Eivind Holst
 5. Christine Trones
 6. Jan Folke Sandnes
 7. Jonni Solsvik
 8. Daniel Bjarmann Simonsen
 9. Roar Wessel Olsen

Vara:

 1. Trine Remman
 2. Jørn Klausen
 3. Anita Solli
 4. Hans Petter Horsgaard
 5. Unge Høyre supplerer videre

I tillegg møter disse som selvskrevne til Høyres Landsmøte:

 1. Leder av Nordland Høyre (velges av årsmøtet)
 2. Gruppeleder Kai Henriksen
 3. Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen
 4. Stortingsrepresentant Jonny Finstad

For mer info kan valgkomiteens leder, Børge Larsen, kontaktes på mob: 97141007