Ny mulighet for å få svar

– Nordland Høyre mener at en avgjørelse om å legge ned flystasjonen på Andøy, må i likhet med våre Vesterålsforeninger, være tuftet på et best mulig grunnlag.Dette vil styrke debatten frem til planen og beslutninger skal tas i Stortinget i november, sier fylkesleder for Nordland Høyre, Jonny Finstad.

I forbindelse med forsvarsministerens sitt besøk til Andøy i juni, ble det invitert til et informasjonsmøte for en delegasjon fra Andøy i Forsvarsdepartementet. Hensikten med det møtet var å legge frem beslutningsgrunnlaget for hvorfor Regjeringen har foreslått å legge ned Andøy flystasjon.

– Jeg oppfatter det møtet som for å være et godt møte, hvor Andøy-ordfører med følge fikk svar på sine spørsmål. Forsvarsdepartementet har hele tiden ønsket en så åpen kommunikasjon som mulig omkring beslutningen, sier Finstad og er derfor glad for at det nå blir et nytt møte med bakgrunn i at det ser ut til at Vestrelåsforeningene våre ønsker flere svar.

Nordland Høyre mener det er et viktig prinsipp at omorganisering i Forsvaret er en mest mulig transparent prosess, der særlig de berørte parter får innsyn i materiale og de vurderinger som ligger til grunn for blant annet nedleggelser og flytting av baser.

– Vi opplever at vår Forsvarsminister er helt på linje der. Og det er bakgrunnen for at det nå blir et nytt møte etter initiativ fra Nordland Høyre. Det kommer til å skje 1. august i Vesterålen, der vil det bli anledning for ytterligere å få belyst spørsmål som våre har, avslutter fylkesleder for Nordland Høyre.

For mer info ta kontakt med Jonny Finstad på mob: 941 44 727