Ny, tydelig retning for Nordland med Høyre i spissen

Under fylkestingets konstituering 23. oktober på Sortland vil det nye fylkesrådet i Nordland velges. Den nye posisjonen består av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre.

Fv: Lise Henriette Rånes (H), Marianne Dobak Kvensjø (H), Joakim Sennesvik (H)

Under fylkestingets konstituering 23. oktober på Sortland vil det nye fylkesrådet i Nordland velges. Den nye posisjonen består av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre.

F.v Marianne Dobak Kvensjø, Svein Øien Eggesvik (Sp), Arne Ivar Mikalsen (V) , Joakim Sennesvik (H), Aina Nilsen (Sp) , Lise Henriette Rånes (H). Bjørn Larsen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Fotograf: Thor-Wiggo Skille

– Jeg er svært fornøyd med sammensetningen av fylkesrådet. Vi har store ambisjoner for Nordland, og med denne relativt unge gjengen i førersetet har vi muligheten til å gjennomføre mye god politikk til beste for Nordland og nordlendingen, sier kommende fylkesrådsleder Svein Eggesvik (Sp).

Ny, tydelig retning

Marianne Dobak Kvensjø vil være nestleder og fylkesråd for samferdsel. Hun mener det nye fylkesrådet vil gi en ny, tydelig retning i politikken for nordlendingene, og kan nesten ikke vente på å få sette i gang.

– Vi gleder oss til å komme i gang med vårt arbeid. Vår politikk skal tilrettelegge for næringslivsutvikling og arbeidsplasser i hele Nordland, og bidra til at det er godt å bo og leve her, sier nestleder og fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø (H). 

Mye å gripe fatt i

Fylkesrådsleder Eggesvik viser til at det er mange viktige saker som har stor betydning for utviklingen av Nordland å gripe fatt i.

– Vi står overfor mange store og viktige saker fremover. Vi ønsker å ansvarliggjøre og løfte det politiske ansvaret og dermed også muligheten for å gjennomføre vår felles politikk bedre, underbygger Eggesvik.

Utvider med en fylkesråd

Det kommende fylkesrådet utvider med en fylkesråd, og vil bestå av syv fylkesråder som vil utøve den daglige driften av Nordland fylkeskommunes tjenester.
– Vi har valgt å utvide med en fylkesråd fordi det skjer svært mye i Nordland framover, og for at ikke fylkesrådene skal ha for brede fagområder å styre, mener vi dette blir en god løsning. Som en del av denne omorganiseringen, har vi valgt bort å ansette politisk rådgiver for fylkesrådet, avslutter nestleder Dobak Kvensjø.

Følgende personer er foreslått til det nye fylkesrådet: 

Fylkesrådsleder: Svein Øien Eggesvik, Senterpartiet 

Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel: Marianne Dobak Kvensjø, Høyre 

Fylkesråd for næring: Bjørn Larsen, Fremskrittspartiet 

Fylkesråd for utdanning og kompetanse: Joakim Sennesvik, Høyre 

Fylkesråd for finans og organisasjon: Aina Nilsen, Senterpartiet 

Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø: Arne Ivar Mikalsen, Venstre 

Fylkesråd for utbygging og eiendom: Lise Henriette Rånes, Høyre

Den politiske plattformen og tiltredelseserklæringen vil legges frem til når fylkestinget konstituerer seg den 23.oktober på Sortland.