Ny leder i Nordland Høyre

– Vår viktigste oppgave er å skape grunnlag for at ungdom satser framtiden her gjennom utdanning, arbeidsplasser, bolyst og ikke minst stolthet over å bo i Nordland, sier Ole Henrik Hjartøy.

Ole Henrik Hjartøy fra Bodø er enstemmig valgt som ny fylkesleder i Nordland Høyre. Med seg på laget fikk han Trine Remman fra Narvik som ny 1. nestleder og Thomas A. Lehre fra Alstahaug ble gjenvalgt som 2. nestleder.

-Jeg gleder meg stort til å kunne bidra, jeg er både takknemlig og ydmyk for å igjen kunne være med i politikken. Nordland er mulighetenes fylke. Vår viktigste oppgave er å skape grunnlag for at ungdom satser framtiden her gjennom utdanning, arbeidsplasser, bolyst og ikke minst stolthet over å bo i Nordland, sier Ole Henrik Hjartøy.

Hjartøy kommer fra jobben som direktør i NHO Nordland, og har tidligere vært ordfører i Bodø.

Trine Remman er fra Narvik er og har følgende begeistret kommentar på valget av henne som ny nestleder.

-Vi har hatt et fantastisk årsmøte med statsminister Erna på besøk. Jeg er virkelig begeistret og jeg ser på det som en stor ære å bli valgt som 1.nestleder for Nordland Høyre, jeg ønsker å være en tydelig stemme inn i Høyre for viktige politikkområder for hele fylket, og ikke minst jobbe for våre folke- og tillitsvalgte i hele Nordland, sier en fornøyd og glad nyvalgt nestleder.

Gjenvalgte nestleder Thomas A. Lehre fra Alstahaug ser frem til å fortsette.

– Jeg tror dette blir et sterkt og godt arbeidsutvalg som skal ta tak i jobben videre, jeg gleder meg stort og er glad for fornyet tillit, sier Lehre


Valg til arbeidsutvalget: alle valgt for to år

Ole HenrikHjartøy, leder

Trine Remman,1. nestleder

Thomas A.Lehre, 2. nestleder

Diana Johnsen,kvinneforumsleder

Valgt tilfylkesstyret: valgt for et år

Bente AnitaSolås, årsmøtevalgt medlem fylkesstyret