Nytt øvingsfartøy til Vest-Lofoten videregående skole

Bente Anita Solås (H) mener fiskeriutdanningen i Lofoten må få nytt øvingsfartøy.

I kommende fylkesting vilt Bente Anita Solås fra Gravdal etterlyse plan for utskifting av fartøyet som brukes av Vest-Lofoten videregående skole, og Nordland.

«Nordland fylke er stor på fiskerinæringa. Dette er vi stolt av.» Sier Solås.

«Fiskerinæringa er helt avgjørende for oss. Lofot- og Vesterålsregionen representerer i så måte en uvurderlig verdiskaping i samfunnet vårt. For at fiskeriet skal utvikle seg og være bærekraftig også inn i fremtiden, må Nordland fylkeskommune både prioritere og investere i denne næringa ved å sikre god kompetanse og utdanning.»

Fylkesrådet må svare på følgende spørsmål:

  1. Hva har fylkesrådet planlagt med hensyn til utskifting av M/S «Skårungen» ved Vest-Lofoten videregående skole?
  2. Når vil en slik nødvendig utskifting til et moderne og tjenelig øvingsfartøy for skolen være gjennomført?

Les mer her.