Øke stipend til videregående elever som er borteboere

Uttalelse vedtatt av Nordland Høyres fylkesårsmøte 6.-7. november 2021.

I dag har vi en ordning der borteboere på videregående skole maksimalt kan få kr. 4.700,- i borteboerstipend i måneden. Flere utleiere presser prisene over det som er måneds summen av stipendet som gjør at flere i borteboere sliter med å få økonomien til å gå rundt. Høye leiepriser og lave stipend gjør at elever må ta ekstra vakter på jobb etter skolen og mange har ikke tilgang på deltidsjobber. Dårlig råd blant studentene kan føre til et usunt kosthold. Et usunt kosthold og et fokus på jobb i stedet for skole fører til en dårligere læringskurve.

Elever med lang reisevei kan også få reisestipend. Hvor mye man får i reisestipend avhenger av hvor langt hjemmefra det er man bor på hybel. For eksempel er hjemmet ditt 300 km fra hybel så kan man motta kr. 1,90 per km. Dette gir kr.570,- i året. Dette er nok til kun en månedsbillett. Elever blir dermed økonomisk avhengig av foreldrene, eller at de er avhengig av en jobb på siden av skolen.

Fraflytting fra bygda er et stort problem over hele landet. Nordland har flere videregående skoler som ligger i distriktet. Fraflytting fra distriktene kan løses ved å gi de som velger å gå på skole i distriktet bedre økonomisk støtte. En økning av reisestipendet og borteboerstipendet er en fin måte å gjøre dette på.

Nordland Høyre vil:
• Øke dagens borteboerstipend til kr. 5.000,- i måneden
• Dekke hjemreise opptil 6 ganger i året til minstesats
• Gi de som velger videregående skole i distriktet kr. 1000,- i tillegg i året i reisestipend
• Borteboer- og reisestipend indeksreguleres.