Økt behov for fagarbeidere

– Mange av fagutdanningene er ikke godt nok tilpasset arbeidslivets kompetansebehov, og elever trenger å møte lærefagene tidligere i utdanningsløpet. For at elevene skal møte lærefagene tidligere i utdanningsløpet bør man innføre et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag i ungdomsskolen, mener Høyres fylkestingsrepresentant Joakim Sennesvik.

Norge trenger 90.000 fagarbeidere i 2035, ifølge SSB. I 2016 var det om lag 24.000 personer som tok fag- og svennebrev. Norge trenger et løft for å sørge for at flere velger og gjennomfører en yrkesfaglig utdanning.

Regjeringen har gjennomført mange tiltak for å løfte yrkesfagene og bidra til at flere fullfører utdanningen de har påbegynt. Blant tiltakene er økt lærlingtilskudd, krav til lærlinger i offentlige anbud, og forsøk med nye vekslingsmodeller for yrkesfaglig utdanning.

– Jeg har forventninger til fortsettelsen med yrkesfagløftet. Det er viktig at arbeidslivet og partene får god innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen. Slik kan man bedre tilpasse utdanningen til arbeidslivets kompetansebehov. I tillegg mangler mange skoler oppdatert utstyr for å gi relevant opplæring, særlig på de utdanningene der utstyret er dyrt og der teknologien endres raskt, sier Sennesvik og håper det kommer et tiltrengt utstyrsløft innen yrkesfagene.

Joakim Sennesvik kan kontaktes på mob: 92043456