Ønsker innbyggerne i Bodø mer skatt?

Høyre mener det er en grense for hvor mye skatt du kan kreve av innbyggerne. -For Bodø blir tallet rundt 147 millioner og 3500 kroner pr innbygger, sier Nordland Høyres leder og stortingskandidat Jonny Finstad om Arbeiderpartiets sitt løfte til velgerne om å øke skattene.

– Bodø har opplevd mye, med økning i parkeringsavgift, bompenger og økt eiendomsskatt, så spørsmålet er hvor grensa går for at byen blir for dyr og uattraktiv, og før veksten stopper, mener Jonny Finstad, andrekandidat for Nordland Høyre.

I januar varslet Arbeiderpartiet programkomité at de gikk inn for å øke skattene med inntil 15 milliarder i neste stortingsperiode. Partileder Jonas Gahr Støre har slått fast at Ap vil øke skattene med inntil 15 milliarder uansett hvem de eventuelt sitter i regjering i.

Beregninger fra finansdepartementet viser at over 9 prosent av skatteøkningen vil komme i Nord-Norge.

– Det er rimelig å anta at tallene stemmer, men man må selvsagt ta et lite forbehold. Tallene skaper uansett et klart bilde av at regionen vil bli tappet for bortimot 1,4 milliarder kroner som vil sendes sørover med skatteøkningen. Dette er penger som i dag brukes, omsettes og skaper arbeidsplasser i landsdelen, sier Finstad.

Beregningene viser ifølge Finstad at Nordland vil tappes for ca. 700 millioner kroner.

– For Bodø er tallet 147 millioner og 3500 kroner pr. innbygger. Det er penger som vil bli ført ut av byen og sørover, i motsetning til eiendomsskatten, som blir igjen lokalt. Disse midlene kunne blitt omsatt og kunne skapt arbeidsplasser, sier Finstad.