Oversikt over prøvenominasjoner

Under kan du se oversikten over lokalforeningenes prøvenominasjoner og styrenes innspill til nominasjonskomiteen.

Nordland Unge Høyre:

1. Beate Bø Nilsen

2. Joakim Sennesvik

3. Anita Sollie

4. Jim Simonsen Jenssen (UNGE HØYRE)

5. Marianne Dobakk Kvensjø

6. Elizabeth Åsjord Sire

7. Stig Tore Skogsholm

8. Johann Martin Krüger (UNGE HØYRE)

9. Stian Hiis Berg

10. Dina Solbakken (UNGE HØYRE)

11. Trine Remman

12. Jørgen Fjørtoft

13. Egil Thrones

14. Pernille Olaussen Johanssen

15. Markus Øren


Hadsel Høyre:

NR

NAVN

1.

Nilsen, Beate Bø

2.

Marthinussen, Anita

3.

Sandnes, Jan-Folke

4.

Sire, Elizabeth Åsjord

5.

Henriksen, Kai H.

6.

Jenssen, Jim S.

7.

Ellingsen, Grete

Blix, Elizabeth N.

9.

Sennesvik, Joakim

10.

Solbakken, Dina

11.

Olaussen, Pernille

12.

Iversen, Vidar

13.

Kristiansen, Ine Marie

14.

Bøhlerengen, Ole

15.

Fjørtoft, Jørgen T.


Prøvenominasjon Sortland Høyre:

NR

NAVN

1.

Beate Bø Nilsen

2.

Joakim Sennesvik

3.

Stig Tore Skogsholm

4.

Unge Høyre (Jim S. Jenssen)

5.

Marianne Dobak Kvænsjø

6.

Elizabeth Åsjord Sire

7.

Anita Solli

8.

Jørgen Fjørtoft

9.

Anita Marthinussen

10.

Jan-Folke Sandnes

11.

Grete Ellingsen

12.

Lars Filip Paulsen

13.

Lena Arntzen

14.

Johann M. Krüger

15.

Trine Remman


Bodø Høyre

NR NAVN
1. Beate Bø Nilsen
2. Joakim Sennesvik
3. Marianne Dobak Kvensjø
4. Stig Tore Skogsholm
5. Ungdomskandidat (UH)
6. Anita Lill Solli
7. Stian Hiis Bergh
8. Elizabeth Åsjord Sire
9. Trine Bjarmann-Simonsen
10. Kjell Sahl
11. Trine Remman
12. Jørgen Thommesen Fjørtoft
13. Bodil Bjørnaali Brattli
14. Jørn Inge Clausen
15. Grete Ellingsen

Narvik Høyre:

NR NAVN
1. Beate Bø Nilsen
2. Joakim Sennesvik
3. Marianne Dobak Kvensjø
4. Stig Tore Skogsholm
5. Ungdomskandidat (UH)
6. Trine Remman
7. Stian Hiis Bergh
8. Elizabeth Åsjord Sire
9. Anita Solli
10. Daniel Skjevik Åsberg
11. Grete Ellingsen
12. Jørgen Thommesen Fjørtoft
13. Dina Solbakken
14. Jarl Stian Johanssen
15. Pernille Olaussen
16.Trine Bjarmann-Simonsen
17.Morten Remman
18.Kjell Zahl

Lødingen Høyre

NR NAVN
1. Anita Martinussen
2. Anita Solli
3. Elizabeth Åsjord Sire
4. Trine Remman
5. Kjell-Joar Petersen Øverleir
6. Jim Simonsen
7. Jørgen Fjørtoft
8. Elizabeth Neergård Blix
9. Lena Arntzen
10. Grete Ellingsen
11. Joakim Sennesvik
12. Ine Marie Kristiansen
13. Beate Bø Nilsen
14. Jan Folke Sandnes
15. Stig Tore Skogsholm

Evenes Høyre

NR NAVN
1. Kai Henriksen
2. Grete Ellingsen
3. Anita Martinussen
4. Daniel Skjevik-Åsberg
5. Joakim Sennesvik
6. Trine Remman
7. Anita Solli
8. Elizabeth Åsjord Sire
9. Beate Bø Nilsen
10. Chris Erik Haugli
11. Jan Folke Sandnes
12. Marianne Dobakk Kvensjø
13. Thomas Abildgard Lehre
14. Solveig Fjelldal
15. Jim Simonsen Jenssen

Rana Høyre

NR NAVN
1. Anita Solli
2. Joakim Sennesvik
3. Beate Bø Nilsen
4. Jarl Stian Johansson
5. Grete Ellingsen
6. Marianne Dobakk Kvensjø
7. Jim Simonsen Jenssen
8. Elizabeth Åsjord Sire
9. Chris Erik Haugli
10. Stig Tore Skogsholm
11. Lars Filip Paulsen
12. Anita Marthinussen
13. Daniel Skjevik-Åsberg
14. Trine Remman
15. Solveig Fjelldal

Sørfold Høyre

NR NAVN
1. Beate Bø Nilsen
2. Joakim Sennesvik
3. Ole Bølherengen
4. Anita Solli
5. Stig Tore Skogsholm
6. Elizabeth Åsjord Sire
7. Stian Hiis Bergh
8. Marianne Dobakk Kvensjø
9. Jan Folke Sannes
10. Siv Anita Brekke
11. Jørgen Fjørtoft
12. Lars Filip Paulsen
13. Walter Pedersen
14. Jim Simonsen Jenssen

Hemnes Høyre

NR NAVN
1. Kai Henriksen
2. Beate Bø Nilsen
3. Anita Solli
4. Joakim Sennesvik
5. Chris Haugli
6. Grete Ellingsen
7. Solveig Fjelldal Knudsen
8. Bodil Bjørnaali Brattli
9. Stig Tore Skogsholm
10. Odd Langvatn
11. Thomas Abildgaard Lehre
12. Elizabeth Åsjord Sire
13. Hans Petter Horsgaard
14. Marcus Johansen Øren
15. Egil Trones Christiansen


Meløy Høyre

NR NAVN
1. Beate Bø Nilsen
2. Joakim Sennesvik
3. Marianne Dobak Kvensjø
4. Stig Tore Skogsholm
5. Ungdomskandidat
6. Anita Solli
7. Stian Hiis Bergh
8. Elizabeth Åsjord Sire
9. Kjell Sahl
10. Trine Bjarmann-Simonsen
11. Trine Remman
12. Jørgen T. Fjørtoft
13. Bodil B. Brattli
14. Jørn Inge Clausen
15. Grete Ellingsen


Alstahaug Høyre

NR NAVN
1. Beate Bø Nilsen
2. Joakim Sennesvik
3. Stig Tore Skogsholm
4. Ungdomskandidat
5. Marianne Dobak Kvensjø
6. Elizabeth Åsjord Sire
7. Stian Hils Bergh
8. Grete Ellingsen
9. Thomas Abildgaard Lehere
10. Anita Martinussen
11. Jørgen T. Fjørtoft
12. Trine Remman
13. Lar Filip Paulsen
14. Elisabeth Neergaard Blix
15. Anita Solli


Vågan Høyre

NR NAVN
1. Beate Bø Nilsen
2. Kai Henriksen
3. Joakim Sennesvik
4. Elizabeth Åsjord Sire
5. Jim Simonsen Jensen
6. Anita Solli
7. Eivind Holst
8. Anita Martinussen
9. Kjell Sahl
10. Marianne Dobak Kvensjø
11. Stig Tore Skogsholm
12. Lars Filip Paulsen
13. Grete Ellingsen
14. Trine Bjarmann-Simonsen
15. Jan-Folke Sandnes

Andøy Høyre

NR NAVN
1. Beate Bø Nilsen
2. Stian Hiis Bergh
3. Kjell Arne Sahl
4. Hans Petter Horsgaard
5. Jim Simonsen Jenssen
6. Dina Solbakken
7. Kjell-Joar Pettersen Øverleir
8. Jan-Folke Sandnes
9. Lena Arntzen
10. Trine Bjarmann-Simonsen

Gildeskål Høyre

NR

NAVN

1.

GreteEllingen

2.

JørgenT. Fjørtoft

3.

ElisabethÅ. Sire

4.

WalterPedersen

5.

BeateB. Nilsen

6.

DanielS. Aasberg

7.

AnitaS. Solli

8.

KjellSahl

9.

LenaArntsen

10.

JørnInge Clausen

11.

TrineRemman

12.

JoakimSennesvik

13.

Ine M.Kristiansen

14.

Jan F.Sandnes

15.

ElisabethN. Blix


Hamarøy Høyer

NR

NAVN

1.

GreteEllingsen

2.

KaiHenriksen

3.

ElisabethSire

4.

JoakimSennesvik

5.

TrineRemman

6.

LarsFilip Paulsen

7.

BeateBø Nilsen

8.

DanielAasberg

9.

TrineB. Simonsen

10.

ThomasLehre

11.

AnitaMarthinussen

12.

HansP. Horsgård

13.

ElisabethBlix

14.

Jan FSandnes

15.

OddLangvatn


Styret i Vefsn Høyre

Våre kandidater er:

  • Odd Langvatn
  • Solveig Fjelldal
  • Vidar Iversen
  • Malin Lynghaug
  • Snorre Lund
  • Jørn Clausen