Vi fikk gjennomslag

Leder i Nordland Høyre Grethe Monica Fjærvoll er godt fornøyd med innsatsen fra sin delegasjon på Høyres Landsmøte i helgen. — Vi markerte oss godt, og fikk gjennomslag, sier hun.

Ingen avgiftsøkning på fossile biler. Avgiftene innen luftfarten må vurderes. Gjenkjøpsavtaler ved kjøp av forsvarsmateriell fra utlandet.

Leder i Nordland Høyre, Grethe Monica Fjærvoll mener det ble fullt gjennomslag for Nordland Høyre på Høyres Landsmøte i helga.

– Vi lyktes med å mobilisere store deler av Høyre slik at vi fikk fjernet forslaget om avgiftsøkningen på fossile biler, sier Fjærvoll.

I tillegg er hungodt fornøyd med punkteti reiselivsresolusjoen som ble vedtatt

– Vi fikk inn et punkt om at luftfartsavgiftene skal vurderes med tanke på hvordan avgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart og reiseliv. Kortbanenettet og Widerøe er for oss som bussen og toget er for folk sørpå det vil derfor på sin plass at avgiftene blir sett på, sier hun og mener det må bli en mer rettferdig ordning på kortbanenettet.

Når det kom til forsvarsresolusjonen som ble vedtatt var det Nordland Høyre som fikk gjennomslag for

det eneste tilleggspunktet som ble tatt inn at ved kjøp av forsvarsmateriell fra utlandet bør industrisamarbeidsavtalene (gjenkjøpsavtalene) benyttes aktivt til å skape ny kompetanse og arbeidsplasser i hele landet.

– Vi har lenge jobbet med ønsket om at utdanning og kompetanse bør inn på gjenkjøpsavtaler med forsvaret. Dette gir store muligheter for dyktige aktører som First Scandinavia med Newtonrommene og NAROM på Andøya i fremtiden, avslutte hun.

Her kan du høre talen til Grethe Monica Fjærvoll: https://tv.hoyre.no/grethe-monica-fjaervoll-nordland-hoyre-debatt

For mer info kontakt fylkesleder Grethe Monica Fjærvoll på mob: 99296930

Talene:

Nordland Høyres stortingsrepresentant MargunnEbbesen fikk tale til Høyres landsmøte rett etter statsminister Erna. Hun drofrem verdien av regjeringensstorstilte samferdselssatsing i Nordland.

Videre dro hun frem Norsk Romindustri og mulighetene på Andøya med å kunne bygge opp mange hundre arbeidsplasser i fremtiden.

I tillegg tok Ebbesen opp behovet for at Statnett tar nødvendige investeringer, slik at det blir nok kapasitet i hele landsdelen for etableringer av datalagringssenter. Ytterligere satsing på havbruk og bedriften AquaDisign som har utviklet lukket mæreteknologi ble også dratt frem.

Her kan du høre hele talen til Ebbesen: https://tv.hoyre.no/margunn-ebbesen-nordland-hoyre-debatt-de-syv

Stortingsrepresentant Jonny Finstad fikk full seier ved at forslaget om å øke engangsavgiften ble nedstemt.

Han hadde også fokus på miljøavgifter og viktigheten at vi har tet rettferdig miljøavgifter i luftfarten i sin tale til landsmøtet.

Her kan du høre hele talen til Finstad: https://tv.hoyre.no/jonny-finstad-nordland-hoyre-storres-gronn

Her kan du høre talen til Grethe Monica Fjærvoll: https://tv.hoyre.no/grethe-monica-fjaervoll-nordland-hoyre-debatt

Ordfører i Vågan Eivind Holst talte om arbeid og inkludering: https://tv.hoyre.no/eivind-holst-nordland-hoyre-storres-arbeid-er

Trine Remman talte til landsmøte om Alpin VM i Narvik i 2025: https://tv.hoyre.no/trine-remman-nordland-hoyre-storres-gronn

Lars Filip Paulsen talte til landsmøtet om grønn omstilling og om Tysjordsaken.
Her er innleggene hans: https://tv.hoyre.no/lars-filip-paulsen-sametinget-nordland-storres

https://tv.hoyre.no/lars-filip-paulsen-sametinget-nordland-debatt

Fylkesleder i Nordland Unge Høyre Jim Simonsen Jensen talte om grønn omstilling og havbruk: https://tv.hoyre.no/jim-simonsen-jenssen-nordland-hoyre-storres

Dina Solbakken fortalte en personlig historie i bioteknologidebatten: https://tv.hoyre.no/dina-solbakken-nordland-hoyre-storres

Elizabeth Åsjord Sire: https://tv.hoyre.no/elizabeth-asjord-sire-nordland-hoyre-storres

Beate Bø Nilsen: https://tv.hoyre.no/beate-bo-nilsen-nordland-hoyre-storres