Pasientens helsevesen

Høyre ønsker å gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg. Det er systemet som skal tilpasses pasienten. Ikke pasienten som skal tilpasses systemet.

Etter snart 4 år i regjering er det mye vi i Høyre kan være stolt over. Særlig innenfor helsefeltet har vi levert. Før valget i 2013 lovet vi å skape pasientens helsevesen, med mer valgfrihet for den enkelte og kortere ventetid. Dette har vi gjort.

Vi har innført pakkeforløp for kreft som sikrer en tryggere og bedre kreftbehandling. Pasientene får større valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg, slik at flere kan benytte private helsetilbud for det offentliges regning. Vi sørget for at staten tar større ansvar for å bygge flere sykehjem og omsorgsboliger.

Det er nå vi begynner å se resultatene av borgerlig politikk. Da vi tok over var ventetidene alt for lang, nå går de ned samtidig som flere pasienter får behandling. Det står færre personer i helsekø. Kommunene planlegger for tre ganger så mange sykehjemsplasser som under de rødgrønne.

Selv om vi er fornøyd med mye så er det fortsatt mer som gjenstår. Høyre lanserte nettopp ti nye løfter for fremtidens helsevesen. Blant annet ønsker vi å innføre pakkeforløp på flere områder slik at enda flere mennesker får behandlingen de fortjener. Det samme gjelder fritt behandlingsvalg. Vi ønsker større åpenhet om kvaliteten på sykehusene og innfører en egen undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser. Det skal også sikres bedre tilgang til utprøvende behandling for alvorlig syke pasienter.

Høyre ønsker å gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg. Det er systemet som skal tilpasses pasienten. Ikke pasienten som skal tilpasses systemet.

Jonny Finstad

Leder og Stortingskandidat, Nordland Høyre