Politikk handler om å prioritere

Når Senterpartiet prioriterer å bruke 315 mill på et nytt fylkeshus i Bodø blir det mindre til samferdsel. Når Senterpartiet er med å bygge en ny skole i Rønvika i Bodø som det ikke er behov for, blir det mindre penger å bruke på viktige og nødvendige linjer på videregående skoler rundt i fylket. Når Senterpartiet i Nordland skal forsvare saker de ikke får gjennomslag for i fylkesregjeringen skylder de på regjeringen. Istedenfor å søke samarbeid med parti som er opptatt av å ta hele fylket i bruk.

Konsekvensen er at SP er med på å sentralisere Nordland. Svekket tillit til forutsigbar samferdsel gjør at bolyst og næringsutvikling på kyst og innland svekkes, noe vi i Høyre ikke vil være med på.

Fylkeskommunen får sine inntekter stort sett fra stortinget som frie midler. Det vil si at fylkeskommunen kan fordele og prioritere de rundt 7 milliarder akkurat som fylkestinget vil under forutsetning at lovpålagte oppgaver blir løst på en god måte.

Og summen bevilges på bakgrunn av et sindig system av inntektsnøkler som skal fordele overføringene fra staten til fylkeskommunene. På grunn av vi feks. er et komplisert samferdselsfylke får vi betydelig mer midler til blant annet samferdsel. Til veg, båt og kollektivtrafikk. Alt dette fastsettes av stortinget gjennom årlige statsbudsjett.

Når andelen av innbyggere mellom 16 – 18 år går ned får det også konsekvenser som neppe kan tilskrives regjeringens politikk, men konsekvensen er reduserte inntekter.

Det er særdeles viktig å påvirke og opplyse våre myndigheter på en slik måte at vi får vår andel av totalpotten ut fra kompleksiteten i driften av fylket. Det forutsettes at fylkeskommunen har en god dialog med den til enhver sittende regjering, og man velger selv denne form som dialogen skal avholdes i.

Senterpartiet og Arbeidetpartiet i Nordland har siden 2013 valgt å skjelle ut regjeringen. Jeg mener dette har vært en særdeles dårlig strategi og har så vidt jeg kan se ikke ført til en eneste ekstra krone til Nordland Fylkeskommune.