Programarbeidet har startet

Nordland Høyre ønsker dine innspill til å utforme politikken vi skal gå til valg på. I tiden frem til årsmøte i november ønsker vi innspill fra innbyggere, interesseorganisasjoner, lag, foringer, bedrifter, institusjoner og andre som ønsker å hjelpe oss med å utforme best mulig politikk for Nordland.

Nordland Høyre er åpen for å møte og besøke alle som ønsker å komme med innspill for å få en bedre forståelse av sakene dere ønsker å diskutere.

Send oss gjerne dine innspill via denne lenken.

Dere kan også ta direkte kontakt med programkomiteen.

Nordland Høyres programkomite består av:
Leder: Beate Bø Nilsen, beate.bo.nilsen@lns.no, 91373950
Medlem: Joakim Sennesvik, joakimsennesvik@gmail.com, 92043456
Medlem: Trine Remman, remmantrine@gmail.com, 40515057
Medlem: Anita Solli, anita@ru.no, 99487626
Medlem AU: Elizabeth Åsjord Sire, elizabeth.aasjord.sire@gmail.com, 48227618
UH: Jim Simonsen Jensen, jim_simonsen_jenssen@hotmail.com,90243349