Prøvenominasjoner til Nordland Høyres stortingsvalgliste 2017

Her finner dere en oversikt over prøvenominasjonene. Saken oppdateres etter hvert som kommuneforeningene har sendt inn sine protokoller.
Kommuneforeningene har frem til 1. oktober til å komme med sine innspill til nominasjonskomiteen gjennom sine prøvenominasjoner. Kommuneforeningene står fritt til å føre opp nye kandidater. 

Prøvenominasjon Nordland Høyres stortingsvalgliste 2017:
Plass: Navn:
Sortland Høyre 19. september:
1 Beate Bø Nilsen
2 Jardar Jensen
3 Elisabeth Neergård Blix
4 Jim Simonsen Jensen
5 Espen Rokka
6 Agnete Tjærandsen
7 Kai Henriksen
8 Anita Marthinussen
9 Anne-Rita Nicklasson
10 Roar W. Olsen
11 Marte Presteng
12 Daniel Skjevik-Aasberg
13 Jørn Clausen
14
15
Alstahaug Høyre, 19. september
1 Margunn Ebbesen
2 Jardar Jensen
3 Elizabeth Åsjord Sira
4 Elisabeth Neergård Blix
5 Stig Tore Skogsholm
6 Jonny Finstad
7 Daniel Skjevik-Aasberg
8 Marte Præsteng
9 Hans Petter Horsgaard
10 Kai Henriksen
11 Anne-Rita Nicklasson
12 Jørn Clausen
13 Anita Marthinussen
14 Beate Bø Nilsen
15 Agnete Tjærandsen
Gildeskål Høyre, 19. september
1 Odd Emil Ingebrigtsen
2 Margunn Ebbesen
3 Grete Ellingsen
4 Jonny Finstad
5 Frode Staurset
6 Beate Bø Nilsen
7 Hans Petter Horsgård
8 Elizabeth Åsjord Sire
9 Jørgen T. Fjørtoft
10 Kai Henriksen
11 Marte P
12 Anita Marthinussen
13 Agnete Tjærandsen
14
15
Brønnøy Høyre, 20 september
1 Margunn Ebbesen
2 Jonny Finstad
3 Daniel Skjevik-Aasberg
4 Odd Emil Ingebrigtsen
5 Elizabeth Asjord Sire
6 Anita Marthinussen
7 Elisabeth Nergaard Blix
8 Roar Wessel Olsen
9 Espen Rokkan
10 Marte Præsteng
11 Agnete Tjærandsen
12 Stig Tore Skogsholm
13 Jørgen T. Fjørtoft
14 Jørn Clausen
15 Oscar Ovid
Rana Høyre, 26. september
1 Anita Sollie
2 Odd Emil Ingerigtsen
3 Margunn Ebbesen
4 Jonny Finstad
5 Elizabeth Å. Sire
6 Marte Præsteng
7 Agnete Tjærandsen
8 Beate Bø Nilsen
9 Daniel Skjevik-Aasberg
10 Jardar Jensen
11 Espen Haaland
12 Roar Wessel Olsen
13 Hans Olav Fjærvoll
14 Anita Marthinussen
15 Espen Rokkan
Hamarøy Høyre, 26. september
1 Margunn Ebbesen
2 Odd Emil Ingebrigtsen
3 Elizabeth Å. Sire
4 Jonny Finstad
5 Elisabeth Nergaard Blix
6 Kai Henriksen
7 Hans Petter Horsgaard
8 Angnete Tjærandsen
9 Jardar Jensen
10 Beate Bæ Nilsen
11 Daniel Skjevik-Aasberg
12 Anita Marthinussen
13 Jørgen T. Fjørtoft
14 Anne-Rita Nicklasson
15 Roar Wessel Olsen
Evenes Høyre, 27. september
1 Margunn Ebbesen
2 Daniel Skjevik-Aasberg
3 Jonny Finstad
4 Agnete Tjærandsen
5 Elizabeth Å. Sire
6 Roar Wessel Olsen
7 Marte Præsteng
8 Jardar Jensen
9 Espen Rokkan
10 Anita Marthinussen
11 Jørn Clausen
12 Jim Simonsen Jensen
13 Elisabeth Neergaard Blix
14 Jørgen Fjørtoft
15 Beate Bø Nilsen
Vefsn Høyre, 27. september
1 Margunn Ebbesen
2 Jonny Finstad
3 Hans Petter Horsgaard
4 Elizabeth Å. Sire
5 Jørn Clausen
6 Jardar Jensen
7 Beate Bø Nilsen
8 Elisabeth Nergaard Blix
9 Daniel Skjevik-Aasberg
10 Anita Marthinussen
11 Stig Tore Skogsholm
12 Marte Præsteng
13 Espen Rokkan
14 Anne-Rita Nicklasson
15 Jørgen T. Fjørtoft
Sørfold Høyre, 25. september
1 Margunn Ebbesen
2 Odd Emil Ingebrigtsen
3 Jonny Finstad
4 Hans Petter Horsgaard
5 Beate Bø Nilsen
6 Jim Simonsen Jensen
7 Elizabeth Å. Sire
8 Roar Wessel Olsen
Nordland Unge Høyre, 21. september
1 Odd Emil Ingebrigtsen
2 Elizabeth Å. Sire
3 Margunn Ebbesen
4 Jonny Finstad
5 Jørgen Fjørtoft
6 Marte Præsteng
7 Daniel Skjevik-Aasberg
8 Jim Simonsen Jensen
9 Agnete Tjærandsen
10 Anita Marthinussen
Bodø Høyre, 28. september
1 Odd Emil Ingebrigtsen
2 Margunn Ebbesen
3 Anita Solli
4 Elizabeth Å. Sire
5 Agnete Tjærandsen
6 Jonny Finstad
7 Stig Tore Skogsholm
8 Beate Bø Nilsen
9 Jørgen T. Fjørtoft
10 Hans Petter Horsgaard
11 Hans Olav C Fjærvoll
12 Daniel Skjevik-Aasberg
13 Jørn Clausen
14 Jim Simonsen Jensen
15 Espen Rokkan
Vågan Høyre, 29.september
1 Margunn Ebbesen
2 Odd Emil Ingebrigtsen
3 Elizabeth Å. Sire
4 Espen Rokkan
5 Beate Bø Nilsen
6 Jonny Finstad
7 Anita Marthinussen
8 Stig Tore Skogsholm
9 Anita Sollie
10 Jørgen T. Fjørtoft
11 Elisabeth Neergaard Blix
12 Jardar Jensen
13 Anne-Rita Nicklasson
14 Jan Simonsen Jenssen
15 Sture Pedersen
Narvik Høyre, 29.september
1 Margunn Ebbesen
2 Jonny Finstad
3 Daniel Skjevik-Aasberg
4 Elizabeth Å. Sire
5 Jardar Jensen
6 Anita Marthinussen
7 Agnete Tjærandsen
8 Jørn Clausen
9 Marte Præsteng
10 Jim Simonsen Jensen
11 Elisabeth Neergård Blix
12 Espen Rokkan
13 Frode Staurset
14 Stig Tore Skogsholm
Ballangen Høyre, 29.september
1 Margunn Ebbesen
2 Daniel Skjevik-Aasberg
3 Jonny Finstad
4 Marte Præsteng
5 Roar Wessel Olsen
6 Jardar Jensen
7 Anita Marthinussen
8 Elizabeth Å. Sire
9 Jørgen T. Fjørtoft
10 Elisabeth Neergaard Blix
11 Jim Simonsen Jensen
12 Jørn Clausen
13 Agnete Tjærandsen
14 Espen Rokkan
15 Stig Tore Skogsholm
Tjeldsund Høyre, 29.september
1 Margunn Ebbesen
2 Daniel Skjevik-Aasberg
3 Jonny Finstad
4 Agnete Tjærandsen
5 Elizabeth Å. Sire
6 Roar Wessel Olsen
7 Marte Præsteng
8 Jardar Jensen
9 Espen Rokkan
10 Anita Marthinussen
11 Jørn Clausen
12 Jim Simonsen Jensen
13 Elisbeth Neergaard Blix
14 Jørgen Fjørtoft
15 Beate Bø Nilsen
Andøy Høyre, 30. speptember
1 Odd Emil Ingebrigtsen
2 Anita Sollie
3 Sture Pedersen
4 Beate Bø Nilsen
5 Jim Simonsen Jensen
6 Espen Rokkan
7 Anita Mathinussen
8 Marte Præsteng
9 Roar Wessel Olsen
10 Elizabeth Å. Sire
11 Frode Staurset
12 Yngve Laukslett
13 Elizabeth Å. Sire
14 Daniel Skjevik-Aasberg
15 S. Asperheim 
Vestvågøy Høyre, 29.september
1 Margunn Ebbesen
2 Jonny Finstad
3 Daniel Skjevik-Aasberg
4 Elizabeth Å. Sire
5 Odd Emil Ingebrigtsen
6 Anita Sollie
7 Agnete Tjærandsen
8 Beate Bø Nilsen
9 Jørn Clausen
10 Jørgen Fjørtoft
11 Elisabeth Neergaard Blix
12 Anita Marthinussen
13 Børge Larsen
14 Espen Rokkan
15 Hans Petter Horsgaard
Hemnes Høyre 5. oktober
1 Margunn Ebbesen
2 Odd Emil Ingebrigtsen
3 Elizabeth Åsjord Sire
4 Jonny Finstad
5 Marte Præsteng
6 Jørgen Fjørtoft
7 Grete Ellingsen
8 Stig Tore Skogsholm
9 Agnete Tjærandsen
10 Jardar Jensen
11 Anita Sollie
12 Hans Petter Horsgaard
13 Anita Marthinussen
Lødingen Høyre 22.september 
1 Margunn Ebbesen
2 Jardar Jensen
3 Agnete Tjærandsen
4 Jonny Finstad
5 Anita Marthinussen
6 Frode Staurset
7 Elisabeth N. Blix
8 Elizabeth Å. Sire
9 Roar Wessel Olsen
10 Anne-Rita Nicklasson
11 Julian Aspheim
12 Beate Bø Nilsen
13 Daniel Skjevik-Aasberg
14 Jim Simonsen Jensen
15 Hans Petter Horsgaard