Prøvenominasjoner til Nordland Høyres stortingsvalgliste 2017

Her finner dere en oversikt over prøvenominasjonene. Saken oppdateres etter hvert som kommuneforeningene har sendt inn sine protokoller.

Kommuneforeningene har frem til 1. oktober til å komme med sine innspill til nominasjonskomiteen gjennom sine prøvenominasjoner. Kommuneforeningene står fritt til å føre opp nye kandidater.

Prøvenominasjon Nordland Høyres stortingsvalgliste 2017:
Plass:Navn:
Sortland Høyre 19. september:
1Beate Bø Nilsen
2Jardar Jensen
3Elisabeth Neergård Blix
4Jim Simonsen Jensen
5Espen Rokka
6Agnete Tjærandsen
7Kai Henriksen
8Anita Marthinussen
9Anne-Rita Nicklasson
10Roar W. Olsen
11Marte Presteng
12Daniel Skjevik-Aasberg
13Jørn Clausen
14
15
Alstahaug Høyre, 19. september
1Margunn Ebbesen
2Jardar Jensen
3Elizabeth Åsjord Sira
4Elisabeth Neergård Blix
5Stig Tore Skogsholm
6Jonny Finstad
7Daniel Skjevik-Aasberg
8Marte Præsteng
9Hans Petter Horsgaard
10Kai Henriksen
11Anne-Rita Nicklasson
12Jørn Clausen
13Anita Marthinussen
14Beate Bø Nilsen
15Agnete Tjærandsen
Gildeskål Høyre, 19. september
1Odd Emil Ingebrigtsen
2Margunn Ebbesen
3Grete Ellingsen
4Jonny Finstad
5Frode Staurset
6Beate Bø Nilsen
7Hans Petter Horsgård
8Elizabeth Åsjord Sire
9Jørgen T. Fjørtoft
10Kai Henriksen
11Marte P
12Anita Marthinussen
13Agnete Tjærandsen
14
15
Brønnøy Høyre, 20 september
1Margunn Ebbesen
2Jonny Finstad
3Daniel Skjevik-Aasberg
4Odd Emil Ingebrigtsen
5Elizabeth Asjord Sire
6Anita Marthinussen
7Elisabeth Nergaard Blix
8Roar Wessel Olsen
9Espen Rokkan
10Marte Præsteng
11Agnete Tjærandsen
12Stig Tore Skogsholm
13Jørgen T. Fjørtoft
14Jørn Clausen
15Oscar Ovid
Rana Høyre, 26. september
1Anita Sollie
2Odd Emil Ingerigtsen
3Margunn Ebbesen
4Jonny Finstad
5Elizabeth Å. Sire
6Marte Præsteng
7Agnete Tjærandsen
8Beate Bø Nilsen
9Daniel Skjevik-Aasberg
10Jardar Jensen
11Espen Haaland
12Roar Wessel Olsen
13Hans Olav Fjærvoll
14Anita Marthinussen
15Espen Rokkan
Hamarøy Høyre, 26. september
1Margunn Ebbesen
2Odd Emil Ingebrigtsen
3Elizabeth Å. Sire
4Jonny Finstad
5Elisabeth Nergaard Blix
6Kai Henriksen
7Hans Petter Horsgaard
8Angnete Tjærandsen
9Jardar Jensen
10Beate Bæ Nilsen
11Daniel Skjevik-Aasberg
12Anita Marthinussen
13Jørgen T. Fjørtoft
14Anne-Rita Nicklasson
15Roar Wessel Olsen
Evenes Høyre, 27. september
1Margunn Ebbesen
2Daniel Skjevik-Aasberg
3Jonny Finstad
4Agnete Tjærandsen
5Elizabeth Å. Sire
6Roar Wessel Olsen
7Marte Præsteng
8Jardar Jensen
9Espen Rokkan
10Anita Marthinussen
11Jørn Clausen
12Jim Simonsen Jensen
13Elisabeth Neergaard Blix
14Jørgen Fjørtoft
15Beate Bø Nilsen
Vefsn Høyre, 27. september
1Margunn Ebbesen
2Jonny Finstad
3Hans Petter Horsgaard
4Elizabeth Å. Sire
5Jørn Clausen
6Jardar Jensen
7Beate Bø Nilsen
8Elisabeth Nergaard Blix
9Daniel Skjevik-Aasberg
10Anita Marthinussen
11Stig Tore Skogsholm
12Marte Præsteng
13Espen Rokkan
14Anne-Rita Nicklasson
15Jørgen T. Fjørtoft
Sørfold Høyre, 25. september
1Margunn Ebbesen
2Odd Emil Ingebrigtsen
3Jonny Finstad
4Hans Petter Horsgaard
5Beate Bø Nilsen
6Jim Simonsen Jensen
7Elizabeth Å. Sire
8Roar Wessel Olsen
Nordland Unge Høyre, 21. september
1Odd Emil Ingebrigtsen
2Elizabeth Å. Sire
3Margunn Ebbesen
4Jonny Finstad
5Jørgen Fjørtoft
6Marte Præsteng
7Daniel Skjevik-Aasberg
8Jim Simonsen Jensen
9Agnete Tjærandsen
10Anita Marthinussen
Bodø Høyre, 28. september
1Odd Emil Ingebrigtsen
2Margunn Ebbesen
3Anita Solli
4Elizabeth Å. Sire
5Agnete Tjærandsen
6Jonny Finstad
7Stig Tore Skogsholm
8Beate Bø Nilsen
9Jørgen T. Fjørtoft
10Hans Petter Horsgaard
11Hans Olav C Fjærvoll
12Daniel Skjevik-Aasberg
13Jørn Clausen
14Jim Simonsen Jensen
15Espen Rokkan
Vågan Høyre, 29.september
1Margunn Ebbesen
2Odd Emil Ingebrigtsen
3Elizabeth Å. Sire
4Espen Rokkan
5Beate Bø Nilsen
6Jonny Finstad
7Anita Marthinussen
8Stig Tore Skogsholm
9Anita Sollie
10Jørgen T. Fjørtoft
11Elisabeth Neergaard Blix
12Jardar Jensen
13Anne-Rita Nicklasson
14Jan Simonsen Jenssen
15Sture Pedersen
Narvik Høyre, 29.september
1Margunn Ebbesen
2Jonny Finstad
3Daniel Skjevik-Aasberg
4Elizabeth Å. Sire
5Jardar Jensen
6Anita Marthinussen
7Agnete Tjærandsen
8Jørn Clausen
9Marte Præsteng
10Jim Simonsen Jensen
11Elisabeth Neergård Blix
12Espen Rokkan
13Frode Staurset
14Stig Tore Skogsholm
Ballangen Høyre, 29.september
1Margunn Ebbesen
2Daniel Skjevik-Aasberg
3Jonny Finstad
4Marte Præsteng
5Roar Wessel Olsen
6Jardar Jensen
7Anita Marthinussen
8Elizabeth Å. Sire
9Jørgen T. Fjørtoft
10Elisabeth Neergaard Blix
11Jim Simonsen Jensen
12Jørn Clausen
13Agnete Tjærandsen
14Espen Rokkan
15Stig Tore Skogsholm
Tjeldsund Høyre, 29.september
1Margunn Ebbesen
2Daniel Skjevik-Aasberg
3Jonny Finstad
4Agnete Tjærandsen
5Elizabeth Å. Sire
6Roar Wessel Olsen
7Marte Præsteng
8Jardar Jensen
9Espen Rokkan
10Anita Marthinussen
11Jørn Clausen
12Jim Simonsen Jensen
13Elisbeth Neergaard Blix
14Jørgen Fjørtoft
15Beate Bø Nilsen
Andøy Høyre, 30. speptember
1Odd Emil Ingebrigtsen
2Anita Sollie
3Sture Pedersen
4Beate Bø Nilsen
5Jim Simonsen Jensen
6Espen Rokkan
7Anita Mathinussen
8Marte Præsteng
9Roar Wessel Olsen
10Elizabeth Å. Sire
11Frode Staurset
12Yngve Laukslett
13Elizabeth Å. Sire
14Daniel Skjevik-Aasberg
15S. Asperheim
Vestvågøy Høyre, 29.september
1Margunn Ebbesen
2Jonny Finstad
3Daniel Skjevik-Aasberg
4Elizabeth Å. Sire
5Odd Emil Ingebrigtsen
6Anita Sollie
7Agnete Tjærandsen
8Beate Bø Nilsen
9Jørn Clausen
10Jørgen Fjørtoft
11Elisabeth Neergaard Blix
12Anita Marthinussen
13Børge Larsen
14Espen Rokkan
15Hans Petter Horsgaard
Hemnes Høyre 5. oktober
1Margunn Ebbesen
2Odd Emil Ingebrigtsen
3Elizabeth Åsjord Sire
4Jonny Finstad
5Marte Præsteng
6Jørgen Fjørtoft
7Grete Ellingsen
8Stig Tore Skogsholm
9Agnete Tjærandsen
10Jardar Jensen
11Anita Sollie
12Hans Petter Horsgaard
13Anita Marthinussen
Lødingen Høyre 22.september
1Margunn Ebbesen
2Jardar Jensen
3Agnete Tjærandsen
4Jonny Finstad
5Anita Marthinussen
6Frode Staurset
7Elisabeth N. Blix
8Elizabeth Å. Sire
9Roar Wessel Olsen
10Anne-Rita Nicklasson
11Julian Aspheim
12Beate Bø Nilsen
13Daniel Skjevik-Aasberg
14Jim Simonsen Jensen
15Hans Petter Horsgaard