Regionalreformen - et Nord-Norge?

Gruppeleder for Høyre i Nordland, Kai Henriksen.
Regjeringen foreslår ni eller ti regioner i stedet for dagens fylkesinndeleringer.
 - Som gruppeleder for Høyre i Nordland ønsker jeg velkommen en nabosamtale og reelle utredninger sier Kai Henriksen.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, har allerede bestemt seg. Og dette før man har kommet i gang med den såkalte «nabosamtalen» for å se på muligheter og hvilke konsekvenser en ser ved en endring fra fylkesnivå til fremtidige større regioner. I et tilsvar på en interpellasjon om regionreformen har fylkesrådslederen gitt uttrykk for at han gjerne tar en slik runde, men det skal ikke føre fram til endringer og fylkesnivået skal bestå. Eller i beste fall med Nordland som egen region.

 - Vi er for lengst inne i en prosess der kommunestrukturen er i endring og det er skrevet intensjonsavtaler om sammenslåing der rundt 200 av landets kommuner er involvert på en eller annen måte. Dette må også få konsekvenser for dagens fylkeskommunale nivå, fortsetter Henriksen.

Fylkeskommunens oppgaver består i hovedsak av forvaltningen av fylkesveier, samferdsel med hurtigbåt og fergedrift samt drift av videregående skole. Dette i tillegg til en rekke «ikke - lovpålagte» saker. Disse sakene er stort sett delegert videre til administrasjonen med fylkesrådet som på vegne av fylkestinget tar beslutninger om saker og forvaltning

 - Derfor er det naturlig for oss å tenke et landsdelsperspektiv på en slik utredning også vil kunne avdekke konsekvensene ved en eventuell sammenslåing eller utrede andre former for framtidens landsdelsforvaltning. Det vil være meningsløst for meg som politiker i Nord- Norges største fylke, å heve seg over muligheten for å få utredet en slik sak, avslutter Henriksen

Vi vet det er innledet slike «nabosamtaler» mellom mange av fylkene i dette landet for å få en avklaring på om hva dette vil gi av fordeler og ulemper dersom man slår fylkeskommunene sammen til en forvaltningsenhet, eller en regionalpolitisk arena for framtiden. Noen fylkeskommuner har allerede besluttet at de ønsker å slå seg sammen.

I dag er Nordområdepolitikken utformet etter et slikt perspektiv, og vi har flere statlige treffpunkter som knytter landsdelen sammen.