Regjeringen fortsetter å satse på utvikling i distriktene


Høyre i regjering har gjennom hele vår regjeringsperiode satset stort på utbygging av høyhastighetsbredbånd. Det har resultert i at vi nå er kommet opp i en dekning som gir 90% av alle norske husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd.

Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant for Nordland Høyre.

Men regjeringen gir seg ikke – det kan de heller ikke når 10 % eller opp mot 30 000 husstander i Nord-Norge har for dårlig bredbånd til å leve fullverdige digitale liv. Men for historien kan det være greit å ha med seg at i 2013 var det bare 63 % av husstandene som hadde tilbud om høyhastighets bredbånd.

Derfor fortsetter regjeringen satsingen og nå lanseres en skikkelig distriktspakke på høyhastighetsbredbånd; Spredtbygde strøk skal få tilgang på raskt bredbånd ved hjelp av 5G-teknologi. 5G-nettene åpner for fremtidens digitale tjenester og vil gi hastighet og kapasitet i nettene som gjør det mulig å overføre store mengder data. 5G – i kombinasjon med fiber – kan gi en helt ny boost til digitaliseringen av Norge og norsk industri. 5G-nettene åpner for nye muligheter– for eksempel innen transport, helse og i sjømatnæringen. Det vil bidra til vekst og nye arbeidsplasser i distriktene.


Det hele kan forklares som en byttehandel: Tilbyderne (Telenor, Telia, ICE – og kanskje andre), er interessert i helt nye og ettertraktede 5G-frekvenser som skal auksjoneres bort over sommeren. Regjeringen gir inntil 560 millioner kroner i rabatt til tilbyderne, mot at de forplikter seg til å bygge ut bredbåndskapasiteten i distriktene. Videre er det områder som mangler raskt bredbånd som skal prioriteres av auksjonsvinnerne.

Dette er en viktig satsing, spesielt for oss i Distrikts-Norge. Faktisk vil vi med de ordinære tilskuddene og denne distriktspakken samlet komme opp i over 800 millioner kroner i 2021. Det er mer enn dobbelt så mye som i 2020, som også var et rekordår.


Internasjonale rangeringer viser at Norge ligger svært langt fremme når det gjelder tilbud og bruk av bredbånd og internett. Og med vårt langstrakte og geografisk krevende land, så skulle det bare mangle om vi ikke satset sterkt på bredbåndsutbyggingen. Så Høyre gir seg ikke – vi fortsetter utbyggingen av høyhastighetsbredbånd for alle – i hele landet.