Regjeringen leverer på bedre kommuneøkonomi

Det har nok falt de rødgrønne tungt for brystet å oppleve at dagens regjering leverer bedre på kommuneøkonomi. Alle de rødgrønne spådommene med en borgerlig regjering slår feil, i sak etter sak.

Etter regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet har flere ordførere fra Arbeiderpartiet og de rødgrønne hevdet at regjeringen ikke leverer på kommuneøkonomi i Nordland. Det stemmer ikke.

Det er viktig med en god kommuneøkonomi fordi det gir kommunene et bedre handlingsrom for bedre tjenestene til innbyggerne og skape gode lokale lokalsamfunn. Høyre styrker lærertettheten på småtrinnene fordi Høyre ønsker at elevene skal lære mer. I dag går altfor mange elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok. Høyre ønsker også å forsterke helsetilbudet til barn og unge med å styrker helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Og Høyre mener at et bedre tilbud til rusavhengige som trenger habilitering og rehabilitering er viktig. Vi kan ikke gi opp mennesker som sliter.

Regjeringen legger derfor opp til fortsatt vekst i kommunesektorens frie inntekter. For kommunene i Nordland har veksten vært langt sterkere under dagens regjering, enn under den rødgrønne regjeringen. Det må ikke velgerne glemme.

Det har nok falt de rødgrønne tungt for brystet å oppleve at dagens regjering leverer bedre på kommuneøkonomi, og setter kommunene bedre i stand til å løse oppgavene og tjenestene til innbyggerne, enn da de selv satt i regjering. Alle de rødgrønne spådommene med en borgerlig regjering slår feil, i sak etter sak.