Regjeringen ønsket å ha med seg Klara Klok videre

Det er beklagelig at Fylkesrådet i Nordland ikke prioriterer å være med å videreføre kompetansen til Klara Klok. De krever 11 mill på bordet for å videreføre Klara Klok – et beløp som Klara Klok aldri har fått tidligere under noen regjering, og et beløp som heller ikke Ap hadde i sitt alternative budsjett

Det er beklagelig at Fylkesrådet i Nordland ikke prioriterer å være med å videreføre kompetansen til Klara Klok. Regjeringen har hele tiden ønsket å ha med seg Nordland Fylkeskommune videre inn i overgangen til et felles digitalt nettsted hvor ungdom kan få svar på sine spørsmål.

Etter en brukerundersøkelse blant ungdom kom det inn klare signaler fra brukerne om at de ønsket ett nettsted å henvende seg til for spørsmål. De bruker i dag både Ung.no og Klara Klok. Dette var også Fylkesrådet orientert om og i sak til fylkestinget i april tok de dette til etterretning.

Ung.no er i dag Norges største nettsted for ungdom og leverer kvalitetssikrede svar på det meste ungdom lurer på. Ung.no har ukentlig pågang fra ungdom som ønsker svar på helsespørsmål og som ønsker at alle svar tilbys på samme digitale plattform. Mens Ung.no har økende trafikk har Klara Klok de siste årene hatt fallende trafikk og færre spørsmål. Det synes også riktig at spørsmål om kropp om helse besvares på samme plattform som spørsmål om skole, kjærlighet og seksualitet. Det er også i tråd med ungdoms egne ønsker om å finne relevant informasjon på ett nettsted.

Samtidig er det ikke tvil om at den kompetansen og erfaringen som finnes hos Klara Klok er det ønske om å ha med seg videre i overgangen. Derfor har regjeringen prøvd å komme Nordland fylkeskommune i møte og foreslå overgangsordninger.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i brev på spørsmål fra Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen om videreføring av kompetansen til Klara Klok bl.a. svart: «Jeg har notert meg at Klara Klok mener at denne omdisponeringen er å forstå som en nedleggelse. Dette er ikke i tråd med de signaler jeg og min statssekretær har gitt i direkte dialog med Nordland fylkeskommune. Regjeringen har ikke noe ønske om å legge ned Klara Klok. Det vi har foreslått og ønsket er at tilbudet om en anonymisert spørsmål- og svartjeneste integreres på plattformen Ung.no. Ung.no er i dag Norges største nettsted for ungdom og leverer kvalitetssikrede svar på det meste ungdom lurer på. Gjennom en samordning av disse to tilbudene ønsker vi å tilby ungdom én dør inn til offentlige informasjonstjenester, hvor anonyme helsespørsmål kan besvares over samme plattform som spørsmål om kjærlighet og skolevalg. Dette er i tråd med ungdoms egne ønsker, hvor et mer koordinert tilbud etterspørres.»

Det kan nå synes som om Fylkesrådet i Nordland har vært mest opptatt av å få kritisere regjeringen enn å være konstruktive i videreføring av Klara Klok også fra nyttår, og delta i anbudsrunden for den fremtidige driften. Slik vi oppfatter det er det Fylkesrådet som stiller ultimatum når de krever 11 mill på bordet for å videreføre Klara Klok – et beløp som Klara Klok aldri har fått tidligere under noen regjering, og et beløp som heller ikke Ap hadde i sitt alternative budsjett.