Lokalforeningenes innspill til nominasjon i Nordland høyre

Lokalforeningene i Nordland Høyre avholder for tiden prøvenominasjonsmøter før nominasjonsmøtet i november.

Lokalforeningene i Nordland Høyre avholder frem til 20. september prøvenominasjonsmøter for å gi sine innspill og prioriteringer til stortingslisten foran valget i 2021. Nominasjonsmøtet som skal ta endelig stilling til listen avholdes lørdag den 7.november på Scandic hotel i Bodø.

Innspillene fra lokalforeningene publiseres fortløpende her:

Alstahaug Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MargunnEbbesen

Enstemmig

2.

JonnyFinstad

Enstemmig

3.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

4.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

5.

OddLangvatn

Enstemmig

6.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

7.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

8.

EivindHolst

Enstemmig

9.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig

10.

LarsVestnes

Enstemmig


Andøy Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

3.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

4.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

5.

LarsVestnes

Enstemmig

6.

LenaArtnzen

Enstemmig

7.

EvindHolst

Enstemmig

8.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

9.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

Bindal Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MargunnEbbesen

2.

JonnyFinstad

3.

ChristineKlippenvåg Nordgård

4.

JohannMartin Krüger

5.

OddLangvatn

6.

TrineRemman

7.

LarsFilip Paulsen

8.

MatzAbrahamsen

9.

Lars Vestnes

10.

TrineSivertsen Hjortdahl

11.

SusanBerg Kristiansen

12.

ThomasAbildgaard Lehre

13.

Jone Måsøy

14.

AndreaLarsen


Bodø Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

3.

JohannMartin Krüger

12

4.

Odd Langvatn

16

5.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

6.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

7.

MargunnEbbesen

Enstemmig

8.

JonnyFinstad

Enstemmig

9.

NicoleFurnes

Enstemmig

10.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig

11.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

12.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

13.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

14.

LarsVestnes

Enstemmig

15.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

Brønnøy Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MargunnEbbesen

Enstemmig

2.

JonnyFinstad

Enstemmig

3.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

4.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

5.

OddLangvatn

Enstemmig

6.

TrineRemman

Enstemmig

7.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

8.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

9.

LarsVestnes

Enstemmig

10.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

11.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

12.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig

13.

JoneMåsøy

Enstemmig

14.

AndreaLarsen

Enstemmig

Dønna Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

2.

JonnyFinstad

Enstemmig

3.

MargunnEbbesen

Enstemmig

4.

KristianGonzales Utland

Enstemmig

5.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

6.

ThomasAbildgaard Lerhe

Enstemmig

7.

LenaArntzen

Enstemmig

8.

EivindHolst

Enstemmig

9.

MartePræsteng

Enstemmig

10.

Odd Langvatn

Enstemmig

11.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

12.

AlexanderHammersgård

Enstemmig

13.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

Evenes Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

2.

Jonny Finstad

Enstemmig

3.

MargunnEbbesen

Enstemmig

4.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

5.

JardarJensen

Enstemmig

6.

EivindHolst

Enstemmig

7.

LenaArntzen

Enstemmig

8.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

9.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

10.

TrineRemman

Enstemmig

11.

OddLangvatn

Enstemmig

12.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

Fauske Høyre:

NR

NAVN

ANTALL STEMMER

1.

Bård Ludvig Thorheim

Enstemmig

2.

Margunn Ebbesen

Enstemmig

3.

Johann Martin Krüger

Enstemmig

4.

Beate Bø Nilsen

Enstemmig

5.

Lars Filip Paulsen

Enstemmig

6.

Christine Klippenvåg Nordgård

Enstemmig

7.

Eivind Holst

Enstemmig

8.

Isabella Emilie Storli

Enstemmig

9.

Lars Vestnes

Enstemmig

10.

Marte Præsteng

Enstemmig

11.

Odd Langvatn

Enstemmig


Gildeskål Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

3.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

4.

IsabellaEmilie P. Storlie

Enstemmig

5.

OddLangvatn

Enstemmig

6.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

7.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

8.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

9.

EivindHolst

Enstemmig

10.

LarsVestnes

Enstemmig

Hadsel Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

Lena Arntzen

Enstemmig

3.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

4.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

5.

JonnyFinstad

Enstemmig

6.

EivindHolst

Enstemmig

7.

Odd Langvatn

Enstemmig

8.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

9.

Trine SivertsenHjortdahl

Enstemmig

10.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

11.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

12.

Lars Vestnes

Enstemmig

Hamarøy Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

3.

LarsFilip Paulse

Enstemmig

4.

MargunnEbbesen

Enstemmig

5.

JonnyFinstad

Enstemmig

6.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

7.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

8.

EivindHolst

Enstemmig

9.

OddLangvatn

Enstemmig

10.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

11.

LenaArntzen

Enstemmig

12.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

Hemnes Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Ikke enstemmig

2.

MartePræsteng

Enstemmig

3.

OddLAngvatn

Enstemmig

4.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

5.

MargunnEbbesen

Ikke enstemmig

6.

JonnyFinstad

Enstemmig

7.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

8.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

9.

SondreMartinsen

Enstemmig

10.

MarkusJohansen Øren

Enstemmig

Herøy Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MargunnEbbesen

Enstemmig

2.

JonnyFinstad

Enstemmig

3.

LenaArntzen

Enstemmig

4.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

5.

OddLangvatn

Enstemmig

6.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

7.

ThomasAbildgaard Lerhe

Enstemmig

8.

Marte Præsteng

Enstemmig

9.

PaulRosenmeyer

Enstemmig

10.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

11.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

12.

TrineRemman

Enstemmig

Lurøy Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MargunnEbbesen

Enstemmig

2.

JonnyFinstad

Enstemmig

3.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

4.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

5.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

6.

JardarJensen

Enstemmig

7.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

8.

EivindHolst

Enstemmig

9.

MartePræsteng

Enstemmig

10.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig

11.

LenaArntzen

Enstemmig

12.

LarsVestnes

Enstemmig

Lødingen Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

LenaArntzen

Enstemmig

3.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

4.

EivindHolst

Enstemmig

5.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

6.

Trine Remman

Enstemmig

7.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

8.

Jonny Finstad

Enstemmig

9.

MargunnEbbesen

Enstemmig

10.

LarsVestnes

Enstemmig

11.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

12.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig


Meløy Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

7

2.

MargunnEbbesen

Enstemmig

3.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

4.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

5.

JonnyFinstad

Enstemmig

6.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

7.

AlexanderHammersgård

Enstemmig

8.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

9.

OddLangvatn

Enstemmig

10.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

11.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

12.

LarsVestnes

Enstemmig


Narvik Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

10

2.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

3.

OddLangvatn

Enstemmig

4.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

5.

Lena Arntzen

Enstemmig

6.

TrineRemman

Enstemmig

7.

EivindHolst

Enstemmig

8.

PaulRosenmeyer

Enstemmig

9.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

10.

LarsVestnes

Enstemmig

11.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

12.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig


Nordland ungeHøyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

2.

MarianneDobak Kvensjø

3

3.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

4.

TrineSivertsen Hjordahl

Enstemmig

5.

BeateBø Nilsen

4

6.

EivindHolst

Enstemmig

7.

IsabellaEmilie P Storli

Enstemmig

8.

JoneMåsøy

Enstemmig

9.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig

10.

TrineRemman

Enstemmig

11.

MarkusJohansen Øren

Enstemmig

12.

AndreaLarsen

Enstemmig

13.

LarsFilip Paulsen

5

14.

NicoleNatalie V. Furnes

Enstemmig

15.

LarsVestnes

Enstemmig


Rana Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

2.

MarianneDobak Kvensjø

3.

BeateBø Nilsen

4.

OddLangvatn

5.

JohannMartin Krüger

6.

JonnyFinstad

7.

TrineSivertsen Hjortdahl

8.

MartePræsteng

9.

KristianGonzales Utland

10.

Lena Arntzen

Saltdal Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

MargunnEbbesen

Enstemmig

3.

JonnyFinstad

Enstemmig

4.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

5.

LersVestnes

Enstemmig

6.

LenaArntzen

Enstemmig

7.

KristianGonzales Utland

Enstemmig

8.

IsabellaEmilie P. Storlie

Enstemmig

9.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

10.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

11.

JardarJensen

Enstemmig

12.

AlexanderHammersgård

Enstemmig

Sortland Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

BeateBø Bilsen

10

3.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

4.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

5.

TrineRemman

Enstemmig

6.

Jonny Finstad

Enstemmig

7.

MargunnEbbesen

Enstemmig

8.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

9.

RoarWessel-Olsen

Enstemmig

10.

LarsFillip Larsen

Enstemmig

11.

NicoleFure

Enstemmig

12.

EivindHolst

Enstemmig


Steigen Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

MargunnEbbesen

Enstemmig

3.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

4.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

5.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

6.

OddLangvatn

Enstemmig

7.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

8.

Jonny Finstad

Enstemmig

9.

NicoleNatalie Furnes

Enstemmig

10.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig

11.

SusnBerg Kristiansen

Enstemmig

12.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

13.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

14.

LarsVestnes

Enstemmig

15.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

Sørfold Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

3.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

4.

Odd Langvatn

Enstemmig

5.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

6.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

7.

MargunnEbbesen

Enstemmig

8.

Jonny Finstad

Enstemmig

9.

NicoleNatalie V. Furnes

Enstemmig

10.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

11.

LarsVestnes

Enstemmig

12.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

Vefsn Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

OddLangvatn

Enstemmig

2.

MargunnEbbesen

Enstemmig

3.

BårdLudvig Thorheim

5

4.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

5.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

6.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

7.

JonnyFinstad

Enstemmig

8.

VidarIversen

Enstemmig

9.

Trine Remman

Enstemmig

10.

LarsFilip Paulsen

Enstemmig

Vestvågøy Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

JonnyFinstad

Enstemmig

2.

MargunnEbbesen

Enstemmig

3.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

4.

MarianneDobak Kvensjø

Enstemmig

5.

EivindHolst

Enstemmig

6.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

7.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

8.

ThomasAbildgaard Lerhe

Enstemmig

9.

LenaArntzen

Enstemmig

10.

LarsFillip Larsen

Enstemmig

11.

SusanBerg Kristiansen

Enstemmig

12.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig


Vågan Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

EivindHolst

Enstemmig

2.

MargunnEbbesen

Enstemmig

3.

JonnyFinstad

10

4.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

5.

BeateBø Nilsen

9

6.

LarsVestnes

Enstemmig

7.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

8.

JohannMartin Kruger

Enstemmig

9.

TrineRemman

Enstemmig

10.

LarsFillip Paulsen

Enstemmig

11.

LenaArntzen

Enstemmig

12.

ThomasAbildgaard Lehre

Enstemmig

Øksnes Høyre:

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

BårdLudvig Thorheim

Enstemmig

2.

LenaArntzen

Enstemmig

3.

MatzAbrahamsen

Enstemmig

4.

JohannMartin Krüger

Enstemmig

5.

TrineSivertsen Hjortdahl

Enstemmig

6.

JonnyFinstad

Enstemmig

7.

BeateBø Nilsen

Enstemmig

8.

LarsVestnes

Enstemmig

9.

MarianneKvensjø

Enstemmig

10.

ChristineKlippenvåg Nordgård

Enstemmig

11.

MargunnEbbesen

Enstemmig