Rødgrønn sverting i Nord-Norge slår feil

Leder i Nordland Høyre, Jonny Finstad    Foto: CF-Wesenberg
Vår landsdel går så det suser. Likevel har rødgrønne politikere helt siden valgkampen 2013 drevet skremselspropaganda, sverting og elendighetsbeskrivelser av Nord-Norge under den borgerlige regjeringen. Fakta etter vel 2 år med borgerlig flertalls politikk viser stikk motsatt resultat. Innbyggere og næringsliv i landsdelen nyter godt av resultatene fra den helhetlige borgerlige nasjonale politikken.

Anført av AP's Helga Pedersen, som i en tale til sine egne oppfordret til mest mulig sverting av den borgerlige regjeringen, har de rødgrønne systematisk benyttet enhver anledning de siste årene til elendighetsbeskrivelser av borgerlig politikk. Vår landsdel har størst nasjonal vekst, positive fremtidsprognoser og lav arbeidsledighet. Likevel fortsetter den rødgrønne nedsnakkingen av egen landsdel i enhver sammenheng. 

Forrige uke kom kommunenes driftsresultater som viser det beste resultatet for kommunene siden 2006. Rødgrønne politikere har nærmest latterliggjorde en borgerlig regjerings evne til å legge til rette for en god kommuneøkonomi og lokal velferdsproduksjon, særlig i Nord-Norge. Troverdigheten blant deres velgere må være svekket.

Framsnakking er et ord som kommer fra nord, og som burde forplikte oss intuitivt – Svein Spjelkavik fra Vesterålen lanserte et nytt ord i vårt språk. Ordet handler om å være positiv, om å tale vel om hverandre, å se fremover og snakke frem mulighetene.  I Nord-Norge står vi fremfor en enorm mulighet. Alle piler nasjonalt peker mot ressursene og mulighetene i Nord- Norge fremover. 

Statsministeren, ho Erna - og andre ledende politikere, samt næringslivet, har store forventninger til at Nord-Norge i fremtiden vil være en stor bidragsyter til nasjonaløkonomien. Dette gjør meg selvsagt stolt og optimistisk på landsdelens vegne, men samtidig litt indignert over den evige rødgrønne nedsnakking av landsdelen vår. Kanskje på tide også de rødgrønne tør benytte seg av "framsnakking", selv om vi har en borgerlig regjering.

Vi bør ha i mente at Nord-Norge har stagnert de siste 40-50 årene – befolkningsmessig, strukturelt og næringsmessig, i et tidsrom hvor det har vært vekst sørpå. Dette er et ansvar spesielt Arbeiderpartiet må ta, som har vært det dominerende styringspartiet i Nord-Norge gjennom en mannsalder. De har ikke har evnet å fornye politikken strategisk over tid på vegne av landsdelen. 

Det er nå vi har en unik mulighet til å rekruttere ungdommen tilbake til landsdelen vår. Her har vi mulighetene, ledige stillinger og behov for kompetansen til å utvikle ressursene våre i fremtiden. Mulig det er for mye å be om, men jeg skulle ønske at man realpolitisk evnet å stå bedre tverrpolitisk samlet om framsnakking av mulighetene i egen landsdel, fremfor at rødgrønn sverting og politisk nedsnakking skal være gjennomgangstonen i det politiske ordskiftet.