Satsing på utdanning for industriutvikling og befolkningsvekst

Resolusjon vedtatt av Nordland Høyres fylkesårsmøte 6.-7. november 2021.

Under Solberg-regjeringen har det blitt startet en fenomenal industrireiseing i Nordland. Utviklingen kommer ikke av seg selv. Historisk sterk satsing på vei, bane, havner og luftfart i Nordland har gitt næringslivet forutsigbarhet for nødvendig infrastruktur. En næringsvennlig politikk med relativt lav bedriftsbeskatning har sikret norsk konkurransekraft, og fastholdesle ved EØS-avtalen har gitt god markedsadgang. Solberg-regjeringen har også opprettet et nordnorsk investeringsfond for å øke kapitaltilgangen. Avgjørelsen om å la Vestfjordfergene i fremtiden gå på hydrogen har gitt en sterk hydrogensatsing i Nordland.

Det bygges ny industri i Narvik, flere steder i Salten, og på Helgeland. Satsingen på Helgeland og i Narvik er i en særklasse med nye, store etableringer både i Mo i Rana og Mosjøen. Potensialet er også betydelig i Sandnessjøen og på Nesna.

Den sterke veksten i private arbeidsplasser i industrien kommer til å gi utslag i en sterkere befolkningvekst. Men heller ikke det vil komme av seg selv. Derfor må det skapes et bedre og mer tilpasset lokalt utdanningstilbud som gir ungdom i Nordland mulighet til tilegne seg den kompentansen som næringslivet i lokalsamfunnene deres etterspør, og som tiltrekker seg flere unge som ønsker å utdanne og bosette seg i Nordland.

En globalisert verden gjør at flere av ungdommene under utdanning på yrkesfag ønsker å ha utveksling til utlandet. Enkelte skoler har særegne avtaler med internasjonaler skoler eller har godt informerte rådgivere som vet om mulighetene for utveksling mens man går yrkesfag. For å gjøre yrkesfag mer attraktivt bør skolene aktiv arbeide for at yrkesfagelever får delta på internasjonale programmer.

Nordland Høyre vil
• At yrkesfaglig og teknisk utdanning på alle nivåer styrkes i hele Nordland for å møte den sterke jobbskapingen i industrien. Styrkingen må ta utgangspunkt i gode eksempler som utdanningstilbudet ved Campus Narvik, Campus Blå, Steigen-modellen for yrkesfaglig utdanning og NESO.
• At Teknisk fagskole i regi av Nordland fylkeskommune oppretter nye studielinjer som er direkte relevant for satsingen på batterier og hydrogen.
• At det tas initiativ med Nord universitet, NTNU, SINTEF og Universitetet i Tromsø for at mer av utdanning og forskning som industrien trenger genereres lokalt i Nordland.
• At ordningen med stedsuavhengige statlige arbeidsplasser videreføres av regjeringen slik at flere par vil ha bedre muligheter til å finne seg jobb for begge to i Nordland. Samtidig øke fokuset på tilbakeføring av utflyttet yngre voksne.
• At industrien i samarbeid med NAV skal kvalifisere unge mennesker i «utenforskapet» slik at de kan finne seg en plass i arbeidslivet. Dette gjøres gjennom å rekruttere arbeidssøkere til ledige stillinger mens man har fokus på kompetanseheving og kvalifisering av arbeidssøkere.
• Ha som mål at skoler som tilbyr yrkesfag, har gode rådgivere på internasjonale programmer, oppretter samarbeid med private og offentlige skoler for yrkesfagutveksling og oppretter samarbeid med internasjonale bedrifter.