Se hvem som takket ja til gjenvalg på fylkestinget i Nordland

Nordland Høyre presenterer hvem som ønsker gjenvalg på fylkestinget til fylkestingsvalget 2023.

Fra venstre: Anita Sollie, Jim Simonsen Jenssen, Beate Bø Nilsen, Joakim Sennesvik, Marianne Dobak Kvensjø, Stian Hiis Bergh, Stig Tore Skogsholm

Nordland Høyre har gleden av å melde at alle sittende representanter på fylkestinget stiller seg til disposisjon til gjenvalg for neste års fylkestingsvalg.

Sittende gruppe har til nå vært svært frempå og synlig på fylkestinget som opposisjon og ytret sterkt om forslag som kommer nordlendinger til gode, for eksempel gjennom å prioritere samferdsel, skole og fylkesvei i alle budsjetter og økonomiplaner i langt større grad enn fylkesrådet for å sikre de som bor her, og de som kommer etter oss. Fylkestingsgruppen har også vist gjennomslagskraft i opposisjon, gjennom blant annet, å få søkelys på reduksjon av hurtigbåt og fergetilbudet langs Nordlandskysten med økende takster samtidig og gjennomslag for at nye, fylkeskommunale stillinger skal kunne lyses ut med hele Nordland som arbeidssted. Dette for å sikre at ingen kompetanse skal bli utelatt med bostedsadresse i fylket som grunn.

Gruppeleder Beate Bø Nilsen har sittet på fylkestinget siden 1999, og melder at sittende fylkestingsgruppe til Høyre er en mangfoldig gjeng, med brei og varierende bakgrunn som samarbeider utrolig godt og til sammen gjør at fylkestingsgruppen står sterkere enn noen gang før. Godt samarbeid og mangfold er avgjørende for god politikkutvikling.

Nominasjonsmøtet til Nordland Høyre er satt til 5. November hvor det kommer til å avgjøres hvem som kommer til å stå som Nordland Høyres kandidater til fylkestinget.