Se hvem som ønsker gjenvalg til stortinget

Som en del av nominasjonsprosessen til Nordland Høyre forespørres sittende representanter og vararepresentanter om de ønsker gjenvalg på stortingslista. Her kan du se svaret fra Nordland Høyres representanter og vararepresentanter til stortinget.

Verv

Navn

Ønsker gjenvalg?

Stortingsrepresentant

Margunn Ebbesen

Ja

Stortingsrepresentant

Jonny Finstad

Ja

1. vara

Elizabeth Åsjord Sire

Nei

2. vara

Agnete Tjærandsen

Nei

3. vara

Daniel Skjevik-Aasberg

Nei

4. vara

Beate Bø Nilsen

Ja

5. vara

Marte Præsteng

Ja