Senterpartiet og det nye fylkeshuset i Bodø

Vil Nordland Senterparti benytte seg av fjellvettregel nummer 8?

Fylkesrådet i Nordland har lenge hatt planer om å bygge ut fylkeshuset i Bodø, med bakgrunn i behov for større plass. Blant annet en splitter ny fylkestingssal, med det mål for øye å i fremtiden avholde alle fylkestingssamlingene i Bodø. Kostnaden for dette prosjektet er per i dag beregnet til ca. 300 millioner. Denne uken fikk fylkeskommunens forslag til nytt fylkeshus et knapt flertall i Bodø bystyre, da detaljreguleringen ble behandlet.

Høyre er ikke fremmed for å se på gode, langsiktige løsninger på behovet for antall kontorplasser for de ansatte i fylkesadministrasjonen. Vi er likevel sterkt imot å avslutte praksisen fylkestinget har hatt med å reise til ulike deler av fylket for å avholde fylkesting.

Man oppnår særlig to ting. Å avholde et fylkesting er kostbart. Med dagens ordning med omreisende fylkesting spres imidlertid inntektene for konferansehotellene over hele fylket. Alternativet er altså å kun legge igjen penger til hotellene i Bodø.

For det andre mener Høyre det er en stor verdi at fylkestinget besøker flere steder i fylket gjennom en valgperiode. Så fremt fylkesordføreren legger til rette for det, får fylkestingsrepresentantene en helt annen forståelse for de ulike utfordringene som finnes i vårt langstrakte fylke, gjennom å besøke bedrifter, organisasjoner, skoler og ha befaringer.

Vi har samtidig sagt at vi ønsker å utrede muligheten for å etablere nye fylkeskommunale arbeidsoppgaver med tilhørende arbeidsplasser til andre steder i fylket. Dette er et forslag vi har lagt frem flere ganger, uten å få nevneverdig støtte. Hadde det vært flertall for dette, kunne man revurdert behovet for utbygging av fylkeshuset.

For oss er det overraskende at denne tankegangen så langt har møtt en kald skulder fra Senterpartiet i Nordland. Et parti som stadig forfekter at de vil ta hele fylket i bruk. Nå i disse påsketider kan det jo være på sin plass å minne om en av fjellvettreglene. «Vend i tide, det er ingen skam å snu.»

Vil Nordland Senterparti benytte seg av fjellvettregel nummer 8?