Slik blir listeforslaget til Høyre

Nominasjonskomiteen i Nordland Høyre har avgitt sin innstilling. Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 5. november i Bodø.

Nominasjonskomiteen mener å ha fått fram en innstilling på 15 personer hvor det er tatt hensyn geografi, kjønn, god aldersfordeling, entusiasme og ikke minst som kan representere Nordland på en god måte på Stortinget.

– Nordland Høyre har som målsetting å få inn 3 representanter på Stortinget, og vi mener vår innstilling gir gode muligheter til det, sier nominasjonskomiteens leder, Ole Henrik Hjartøy.

18 lokalforeninger pluss Nordland Unge Høyre har gitt sine innspill til nominasjonskomiteen gjennom prøvenominasjoner innen fristen 1. oktober. Selve nominasjonsmøte avholdes i Bodø lørdag 5. november.

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste for Nordland Høyre:

1. Margunn Ebbesen (54), stortingsrepresentant.

Ebbesen er fra Brønnøysund og har for tiden sin første periode på Stortinget. Hun er utdannet økonom og har tidligere vært nestleder i Nordland Høyre og gruppeleder for Høyre på fylkestinget.

2. Odd Emil Ingebrigtsen (52) direktør BRUS.

Ingebrigtsen er fra Bodø og jobber som direktør for Bodø-regionens utviklingsselskap (BRUS). Han er utdannet i økonomi og ledelse, og har tidligere vært generalsekretær i Unge Høyres landsforbund samt 24 års fartstid i Bodø Bystyre.

3. Jonny Finstad (50) Selvstendig næringsdrivende.

Finstad er fra Leknes og driver i dag Lofotbyraaet A/S. Han er utdannet glassmester og er i dag leder av Nordland Høyre og var ordfører for Vestvågøy kommune i to perioder.

4. Elizabeth Åsjord Sire (20) Informasjonsrådgiver.

Sire er fra Trondheim og har bodd mange år i Svolvær. Hun jobber i dag som informasjonsrådgiver i Unge Høyres landsforbund og studerer psykologi. Sire har lang fartstid med forskjellige verv i Unge Høyre og er i dag leder i Nordland Unge Høyre.

5. Daniel Skjevik-Aasberg (22) Politisk rådgiver.

Skjevik-Aasberg er fra Ballangen og jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver for Høyre. Han studerer for tiden rettsvitenskap og har tidligere vært leder for Nordland Unge Høyre.

6. Agnete Tjærandsen (83) Pensjonist.

Tjærandsen er i dag bystyrerepresentant for Bodø Høyre, og leder Bodø Senior Høyre. Hun har tidligere jobbet som programleder i NRK.

7. Marte Præsteng (43) Hemnes, rådgiver Helgeland sykehus.

8. Jardar Jensen (58) Evenes, selvstendig næringsdrivende.

9. Elisabeth Nergaard Blix (47) Alstahaug, butikksjef og optiker.

10. Jørgen T. Fjørtoft (24) Bodø, student

11. Anita Marthinussen (55) Lødingen, kulturkonsulent i Lødingen kommune.

12. Espen Rokkan (44) Bodø, advokat i PBL.

13. Jørn Clausen (53) Vefsn, daglig leder.

14. Beate Bø Nilsen (51) Sortland, markeds- og kommunikasjonsleder i LNS.

15. Jim Simonsen (21) Sortland, student.

For mer informasjon kontakt nominasjonskomiteens leder Ole Henrik Hjartøy på mob: 90588345

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Leder: Ole Henrik Hjartøy, Bodø

Bente Anita Solås, Vestvågøy

Svein Erik Kristiansen, Evenes

Christine Trones, Hemnes

Stig Sørra, Alstahaug

Joakim Sennesvik, Unge Høyre