Sp’s reversering av landet

Senterpartiet har vært mot fargefjernsyn, for telefonbokser, mot post i butikk og mot å la Vipps overta for kontanter, men flyr igjen høyt på meningsmålingene ved å være mot alt nytt.

Folk flest har naturlig nok en innebygget skepsis mot alt nytt, men dersom man ser seg tilbake og tenker på alt man var imot, så kan man jo tenke seg hvordan samfunnet hadde vært i dag.

Betalingstjenesten Vipps er et ferskt eksempel på en ny omsetningsmulighet folk raskt omfavnet, særlig i distriktene. Hadde Vipps vært et politisk forslag ville sannsynligvisSenterpartiet vært imot – og kalt det for sentralisering.

Innbyggerne tilpasser seg og tar raskt del i ny kunnskap og teknologiske fremskritt i samfunnet. Politikken må derfor stadig raskere tilpasses samfunnsendringer- bla gjennom politiske reformer. Senterpartiet er nesten alltid mot endringer – og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet slik at de etterpå alltid kan forsvare det bestående.

Særinteresser er bra for noen få — men ikke helheten

Muligens ligger årsakene i at Senterpartiet først og fremst er et særinteresseparti for bøndene og deres organisasjoner, og scorer stemmer på å være retoriske motstandere mot nye politiske tanker, men bryr seg ofte mindre om fremskritt på andre politikkområder som er viktige for folk flest i distriktene.

Reversering er ikke utvikling

Senterpartiet sier de vil styrke norsk skole, men går til valg på å gjennomføre Sosialistisk Venstrepartis kose- skolepolitikk. SP sier de er for desentralisert sykehus og helsepolitikk, men i regjering la de i motsetning til dagens regjering ned sykehustjenester i distriktene og økte helsekøene. Senterpartiet sier de vil ha høy oljeaktivitet, men går til valg på Miljøpartiet og Sv`s oljepolitikk. Senterpartiet sier de vil ha flere jobber i distriktene, men går til valg på å reversere Høyres løsninger som har gitt vekst. SP sier også nei til EØS-avtalen som gjør at vi får solgt fisken vår.

Garantiene som ikke holder mål

Så garanterer Arbeiderpartiet for politireformen, mens Senterpartiet garanterer at 71 lensmannskontorer skal bestå.Det begynner å bli mange garantier på kryss og tvers. Ap får nok skylden for «sentraliseringen” i neste omgang. Senterpartiet garanterer også for Andøya flystasjon, helikoptre på Bardufoss og Sjøheimevernet- på tvers av rødgrøntflertall. Dette i grell kontrast til Sp/forrige regjerings nedlegging av Bodø hovedflystasjon og Olavsvern i Tromsø– som nå benyttes av russerne! Sp vil neppe høre at dagens regjering på ett år har økt forsvarsbevilgningene mer enn Sp gjorde på 8 år i regjering.

Sp vil nok heller ikke høre at Nord-Norges andel av et større nasjonalt samferdsels-budsjetter økt fra 14 til 22 prosent.

Modernisere og skatte mindre for å skape mer

Senterpartiet vil danne regjering med sosialistene som vil øke skatten fra 15til 30 milliarder, og dermed sende minst 1.8 milliarder kroner mer fra befolkningen i Nord-Norge sørover. På toppen kommerenformidabel økning i eiendomsskattene fra de rødgrønne som styrer kommunene i Nord, for eksempel i Bodø og Tromsø. Økte skatter og bolystmidler, slik SP i forrige regjering gikk inn for, skaper ikke vekst. Vekst skapes ved å modernisere og forbedre. For eksempel ved utvikling av ny kunnskap og bygge ut vei og infrastruktur slik at turister kommer inn, mens varer kommer ut.

Høyre er bedre for distriktene

Høyre leverer faktisk bedre resultater for distriktene enn da Sp satt i regjering – selv landbruket og særlig fiskeriene har en mer positiv utvikling under dagens regjering. Kommuneøkonomien er kraftig forbedret, og vi sier ja til lokale initiativ – der SP sa nei. Ledigheten i distriktene er rekordlav – vi skatter mindre, men skaper mer. Det Sp egentlig går til valg på, er å øke skatten for jobber i distriktene- ikke å skape flere.

Det går altså så det suser i distriktene. Senterpartiet er likevel blitt en viktig utfordrer ved stortingsvalget ved å være mot alt nytt. Tenk over om du vil la din stemme telle for fortsatt vekst, helheten og fremtiden, eller for mer skatt og en reverseringspolitikk med uante konsekvenser.

Høyre tror på hele Norge. Din stemme til Høyre gir nye muligheter for alle.