Barn må sikres

I dag er det et krav om at alle nye busser skal ha setebelter som standard, bortsett fra bybusser som går i bytrafikk. Selv om ulykker med skoleskyss heldigvis er redusert, hører vi fortsatt om skolebarn som må stå eller sitte i midtgangen uten sikring, når det er fullt på bussen.

– Vi kjører ikke barn i våre egne biler uten at dem er sikret, og må kunne ha ei forventning om at det offentlige sørger for minst like god sikring av våre barn. Vi må forsikre oss om at barna er sikret på best mulig måte, sier fylkestingsrepresentant Turid Willumstad fra Høyre.

Fylkeskommunen har hovedansvaret for skoleskyss, men det er busselskapene i hvert enkelt fylke som avgjør hva slags busser de ønsker å bruke. Fylkeskommunen må derfor aktivt arbeide med å bedre trafikksikkerheten ved skoleskyss i buss gjennom krav til leverandører.

– Ulykker med usikrede barn kan få uopprettelige konsekvenser. Livene til barna kan vi ikke gamble med, mener Willumstad.

Spørsmål til fylkesråden for samferdsel i Nordland.

  1. Har busselskap som kjører på oppdrag fra fylkeskommunen, krav om å ha sitteplasser med setebelte i anbudsutlysningen?
  2. Vil samferdselsråden kvalitetssikre at de anbud som velges av driftsoperatører for busser har setebelte for skoleskyss?