Spørsmål – Bussterminaler i Nordland

Står fylkesråden for samferdsel og hans parti fortsatt på lovnaden de gav i valgkampen angående bussterminalen på Sortland.

Nordland har en rekke bussterminaler. Disse fungerer som gode og velfungerende knutepunkt for folk som skal ut og reise. De tilbyr en varm plass å vente, og mange av de har også en rekke andre tjenester. Næringslivet finner sin vei inn i disse knutepunktene, som for eksempel kiosktjenester.

Vi har lagt bak oss en valgkamp, og vi har alle kommet med våre lovnader til innbyggerne som har valgt oss inn. Nå er tiden kommet for å gjennomføre det man har lovet.

I valgkampen kunne vi høre at Senterpartiet var tydelig å klare i sin sak angående bussterminaler. Kom de tilmakten skulle disse bestå.

Jeg har vært så heldig at under skolevalgkampen i Nordland, møtte jeg han som i ettertid er blitt utnevnt som ny fylkesråd for samferdsel. I debattene hadde den nye fylkesråden bare positive ord om bussterminalene våre.

13/07-19 var leder i Vesterålen Senterpartiet ute å sa følgende: «Dersom Senterpartiet får bestemme, blir det fortsatt bussterminal på Sortland». Det er et budskap som fremstår som ganske tydelig. Likevel hersker det fortsatt stor usikkerhet rundt dette. Her diskuteres det om det skal det være en stor avkjørsel slik at flere busser får plass etter hverandre, men senere i innlegget legges det frem at man uansett vil ha en innendørs løsning. Dette er noe innbyggerne i Vesterålen ønsker å få klarhet i.

Mine spørsmål til fylkesrådfor samferdsel er følgende:

Står fylkesråden og hans parti fortsatt på lovnaden de gav i valgkampen angående bussterminalen på Sortland?

Hva mener fylkesråden for samferdsel i dag om hvordan den videre driften av bussterminalene vil være?

Vil fylkesrådet jobbe for å lage en ny avtale for bussterminalen på Sortland, når denne går ut, slik at den vil fortsette i drift?