Spørsmål – Fylkeskommunale arbeidsplasser

Sterke regionsentre som leverer gode tjenester er med på å gjøre det mulig å ta hele distriktet i bruk.

Regionsenterpolitikken i Nordland er meget viktig. Sterke regionsentre som leverer gode tjenester er med på å gjøre det mulig å ta hele distriktet i bruk. Det er en sentral oppgave for Nordland fylkeskommune å legge best mulig til rette for at regionsentrene kan utvikle seg.

En vesentlig egenskap som et regionsenter er nødt til å ha, er et variert og attraktivt arbeidsmarked. Det er viktig å ha en god miks som også inneholder kompetansearbeidsplasser. Her har fylkeskommunen en stor rolle å spille. Fylkeskommunen bør ta ansvar for å aktivt legge arbeidsplasser til andre regionsentre enn fylkeshovedstaden. Dette fordrer politisk vilje til desentralisering.

Hva vil Fylkesrådet gjøre for å stimulere regionsentrene utenfor Bodø med gode kompetansearbeidsplasser?