Statsministeren får omvisning på Fiskebøl

Juni ble det offisielt avgjort at regjeringen skal investere rundt 300 millioner kroner i et senter på Fiskebøl i Vesterålen for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning. Testsenteret skal etableres av Kystverket, som har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning.

Erna Solberg besøker Fiskebøl førstkommende fredag.

Regjeringen er opptatt av å styrke arbeidet med å hindre eller redusere skade på naturmiljøet, særlig i sårbare arktiske områder. Vi venter en økning i skipstrafikk og annen aktivitet langs kysten i nord. Det er sårbare miljøverdier i områdene som må beskyttes og senteret vil bygge opp under Havpanelets ambisjon om rene og rike hav.

Senteret på Fiskebøl vil benyttes til blant annet å teste ut teknologi, prøve ut materiell og legge til rette for øving for de som skal ut og rydde i utfordrende værforhold når en hendelse inntreffer.

Førstkommende fredag kommer statsministeren for å ta området nærmere i øyesyn.

‘Regjeringen innfrir nå løftet om å satse på oljevern og marin miljøberedskap på Fiskebøl, og vi er tilfredse med å ha gitt Kystverket i oppdrag å etablere dette senteret som vil gi Fiskebøl og regionen Lofoten og Vesterålen høykompetansearbeidsplasser innenfor et viktig og fremtidsrettet fagfelt’, sier Erna Solberg i en kommentar.

Kystverket vil gi statsministeren en omvisning i området hvor testsenteret skal bygges, og vil orientere om fremdrift og hvordan arbeidet rundt etableringen av senteret legges opp.

Bård Ludvig Thorheim, Nordland Høyres førstekandidat til Stortingsvalget deltar også på omvisningen. Det er viktig for meg å følge regionens utvikling og testfasilitetene på Fiskebøl har jeg hatt et forhold til og jobbet med lenge, blant annet i forbindelse med arbeidet med regjeringens nordområdemelding, sier Thorheim.

Lena Arntzen, nestleder i Hadsel Høyre og Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidat til stortinget for Nordland Høyre.

‘Vi er veldig tilfreds med at statsministeren kommer og får presentert planene for testfasilitetene som skal bygges på Fiskebøl og at vi får vist frem området. Dette er jo noe vi har jobbet for, og nå har regjeringen landet på en avgjørelse om størrelsen på senteret. Fiskebøl er et næringsområde med stort potensiale og senteret blir et viktig tilskudd’, sier Lena Arntzen, stortingskandidat for Nordland Høyre og nestleder i Høyres lokalforening i Hadsel.