Sterk måling for Høyre i Nordland

For Høyre er dette sterkeste Nordlands-måling siden september 2014.Resultatene etter 4 års arbeid med å øke kunnskapen i skolen, skape pasientenes helsevesen og økt satsing på samferdsel blir lagt merke til.

– Vi har rekordlav arbeidsledighet i Nordland som viser at våre grep om å skape mer og ikke skatte mer har hatt effekt. Det gir mer velferd, og vi kan gjøre mer for de som trenger det mest, sier andre kandidat til stortinget og fylkesleder Jonny Finstad.

-Jeg er sikker på at flere og flere frem mot valgdagen ønsker 4 nye år med Erna som statsminister med trygg og stødig ledelse, sier Finstad som mener dette gir en ekstra inspirasjon i valgkampinnspurten for Høyre i Nordland.

For Høyre er dette sterkeste Nordlands-måling siden september 2014 (InFact-måling for NRK). Det er samtidig Aps svakeste måling i Nordland siden februar 2013. De har gått tilbake 14,5 prosentpoeng siden NRKs InFact-måling i september 2014.Det er Sps svakeste i Nordland siden 7. desember i fjord (også InFact for NRK).

Respons for Høyre. Målingen er foretatt 30. august — 1. september med 600 telefonintervju.

Parti

Stortings-valget 2013

Respons juni 2017

Respons august 2017

Endring siden juni

Rødt

1.6

2.2

2.3

+0.1

SV

5.2

4.7

8.2

+3.5

MDG

2.0

2.3

2.5

+0.2

Ap

35.1

31.1

26.3

-4.8

Sp

6.9

17.7

17.2

-0.5

Venstre

3.7

3.2

2.1

-1.1

KrF

3.7

3.6

2.9

-0.7

Høyre

21.2

19.4

19.7

+0.3

Frp

18.8

13.8

17.8

+4

Andre

1.9

2.0 *)

1.0

Her finner du hele målingen