Nominasjonsarbeidet i gang

Nordland Høyre har startet arbeidet med å finne kandidater til Stortingsvalget 2017.

Nominasjonarbeidet er nå i gang under kan du lese hvem nominasjonskomiteen består av, hva tidsplan for nominasjonsprosessen er, og nominasjonsprosessen oppsummert i 16. punkter.

Nominasjonskomite:
 • Leder: Ole Henrik Hjartøy , Bodø
 • Bente Anita Kristensen Solås, Vestvågøy
 • Svein Erik Kristiansen, Evenes
 • Christine Trones, Hemnes
 • Stig Sørra, Alstahaug
 • Joakim Sennesvik (UH)

Her kan du foreslå din drømmekandidat

Vedtatt datoplan for nominasjonsarbeidet:

 • 28. april: Brev til stortingsrepresentanter og vararepresentanter senest med svarfrist 12. mai.
 • 10. mai: Leder av nominasjonskomiteen deltar på samling sentralt.
 • 12. mai: Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter har svarfrist.
 • 18. mai: Brev til lokalforeningene hvor de oppfordres til å spille inn aktuelle kandidater. Svarfrist 8. juni.
 • 8. juni: Lokalforeningene spiller inn aktuelle kandidater til nominasjonskomiteen
 • 1. september: Alfabetisk presentasjon av kandidater offentliggjøres og oversendes lokalforeningene
 • 1. oktober: Prøvenominasjon avsluttes og frist for valg av delegater til fylkesårs- og nominasjonsmøtet.
 • 17. oktober: (senest) Nominasjonskomiteen avgir innstillingen for offentliggjøring.
 • 5.- 6. november: Fylkesårs- og nominasjonsmøte i Bodø.


Nominasjonsprosessens 16 punkter:

1. Fylkesstyret oppnevner Nominasjonskomité.
2. Fylkesstyret fastsetter dato for Nominasjonsmøtet.
3. Datoplan for nominasjonsprosessen offentliggjøres.
4. Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å være kandidat.
5. Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent på fylkesorganisasjonens hjemmesider.
6. Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer for nominasjonskomiteen.
7. Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle personer.
8. Nominasjonskomiteen avklarer med de foreslåtte personene om de ønsker å være kandidater.
9. Nominasjonskomiteen presenterer en alfabetisk liste over aktuelle kandidater.
10. Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen:
a. Som medlemsmøter i kommuneforeningene og sideorganisasjonene og/eller
b. Som avstemning blant alle medlemmer med stemmerett.
11. Foreningene velger sine delegater til nominasjonsmøtet.
12. Nominasjonskomiteen setter opp endelig prioritert liste på bakgrunn av egne vurderinger og resultatet fra prøvenominasjonen.
13. Delegatene tilskrives med informasjon om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet.
14. Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og sendes delegatene minst 14 dager før nominasjonsmøtet.
15. Nominasjonsmøtet gjennomføres.
16. Tillitsvalgte for listen sørger for at listen blir innlevert på korrekt måte innen fristen