Stortingsnominasjon 2017

Stortingsrepresentanten Margunn Ebbesen stiller seg disponibel for renominasjon for Nordland Høyre til stortingsvalglisten 2017.

Nominasjonskomiteen har tilskrevet sittende representanter og vararepresentanter med spørsmål om de ønsker renominasjon.

Margunn Ebbesen, Jonny Finstad, Daniel Skjevik-Aasberg og Anne-Rita Nicklasson har stilt seg disponible. Odd Henriksen har svart at han ikke ønsker å la seg renominere.