Sykehusstruktur på Helgeland

Nordland Høyre mener at vi skal ha et trygt og likeverdig sykehus og helsetilbud for innbyggerne i hele Nordland fylke

Årsmøtet i Nordland Høyre mener at vi skal ha et trygt og likeverdig sykehus og helsetilbud for innbyggerne i hele Nordland fylke.

Nordland Høyre forventer at framtidig sykehusstruktur på Helgeland tilfredsstiller innbyggernes behov for helsetjenester på en faglig forsvarlig måte, samtidig som trygghet og nærhet til både akutt og fødetilbud ivaretas.

Nordland Høyre ser fram til videre behandling av saken i Helgelandssykehuset og Helse Nord.