Takket av Odd

Tidligere stortingsrepresentant Odd Henriksen ble takket av av sittende leder og ny stortingsrepresentant Jonny Finstad.

Odd Henriksen fra Fauske var stortingsrepresentant for Nordland Høyre en periode, altså i 4 år.

— Det har vært en spennende og lærerikt, sa Odd Henriksen som nå er ansatt som ny kommunaldirektør for Næring- og utvikling i Bodø kommune.

Henriksen var stolt over alt man hadde klarte å fått til i en Høyre-ledet regjering. Noe av det han dro fram var samferdsels satsingen.

— Regjeringen har virkelig satset på noe av det viktigste som gjelder i Nordland, nemlig samferdsel. Vi har ikke bare fått en ny storflyplass, men faktisk to, sa han og viste til Bodø og Hauan.