Tar kampen om Fiskebøl på Fylkestinget

Denne uken er fylkestinget i Nordland samlet i Svolvær, i forkant av dette ble bomben om flytting av det planlagte test- og øvingssentre på Fiskebøl i Vesterålen sluppet. Noe som går i mot det stortinget bestemte før jul.

Jim Simonsen Jenssen og Beate Bø Nilsen

Gruppeleder for Høyre på fylkestinget Beate Bø Nilsen og fylkestingsrepresentant Jim Simonsen Jenssen tror nesten ikke på det som utspiller seg nå.

Vi ser politikere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet som prøver tåkelegge hele denne saken, de prøver å få den til å se mindre viktig ut og ber oss om å ha is i magen. Det er bare tull slår Beate Bø Nilsen fast.

Her har vi et vedtak fra Erna Solbergs regjering om en investering på 300 millioner, i tillegg til at Stortinget stilte seg bak dette før jul. Bjørnar Skjæran slår det ganske klart ned, og ønsker altså flytte dette fra Vesterålen og til det sentrale Østlandet, dette er flaut for Senterpartiet og arbeiderpartiet supplerer Jim Simonsen Jenssen.

Dette har vært jobbet med lenge, og det er en selvfølge at et slik senter skal ligge i Nord. Som har nettopp arktisk miljø, sårbare fiskeområder og den naturen som senteret skal verne om. Nå vil altså «distrikts» partiet Sp sammen med Ap sende dette til sentrale Østlandet og til Oslofjorden, forstå det de som kan, dette er et direkte svik mot velgere og totalt det motsatte av hva de samme politikerne sa i valgkampen. Senterpartiet var garantister i valgkampen for Fiskebøl-miljøet, forteller Beate Bø Nilsen.

Vi tar kampen til fylkestinget sier Beate Bø Nilsen, vi kan ikke sitte stille i båten å se dem holde på slik som dette. Det er fremmet en interpellasjon om Fiskebøl i fylkestinget hvor saken skal debatteres. I tillegg har Høyre fremmet en uttalelse om temaet som vi prøver å søke flertall for.

Høyre i Nordland ønsker ikke at nordområdepolitikken skal flyttes sørover. Regjeringa har bedt, gjennom departementet, at Kystverket må vurdere nedskalering på Fiskebøl.

Testing under arktiske forhold krever reelle arktiske forhold. Fylkestinget i Nordland forventer at regjeringen står fast ved etablering av senter for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning på Fiskebøl.» Dette er en debatt som Høyre nå tar på fylkestinget, sier Jim Simonsen Jenssen.

Nordområdepolitikken skjer i nord, den skjer ikke i sør, noe som det ser ut som at de som ropte høyest før valget, nå plutselig har glemt. Behold de planer som er vedtatt på Fiskebøl, ikke i Horten avslutter Beate Bø Nilsen.