Til det beste for innbyggerne

Kommunereform handler om noe langt mer enn identitet til kommunevåpen og følelser for sin kommune. Hadde det vært kriteriet, hadde det ikke vært nødvendig med en reform.

De aller fleste har hjerte for sin kommune, altså der man bor og der man kommer fra. Også jeg har det, men kommunereformen handler om å sikre forsvarlige og gode tjenester til innbyggerne i fremtiden.


Ansvarlighet først

Å være for tvang er ikke noe vi som mennesker liker. Høyre er et parti som er bygd nedenfra og opp, men av og til blir man utfordret som politiker på hvor viktig en sak er. Jeg har tro på at med de utfordringene vi har i Nordland med mange kommuner og mange små kommuner, vil det i fremtiden være vanskelig, ja kanskje umulig, å levere og være ansvarlig for mange av innbyggernes rettigheter til gode og forsvarlige tjenester. Barnevern er et av eksemplene.

Innbyggernes behov

Et flertall bestående av Ap, H, FrP, V, KrF på stortinget har sagt ja til en kommunereform. Mange av kommunene i Nordland har vært imot reformen, og har skjøvet folkeavstemningene foran seg i sine beslutninger, uten å kanskje reflektere godt nok i et langsiktig perspektiv. Flere har istedenfor støttet opp om frykten for endring og usikkerhet for fremtiden. Som stortingspolitiker er jeg mer bekymret for fremtiden for innbyggernes behov for gode tjenester enn kommunegrensene. Utfordringene er der i dag, og de kommer til å tilta.

For eller mot?

Er det nå blitt slik at det bare er Høyre i Nordland som står ved stortingsvedtaket om en nødvendig kommunereform. At Sp er imot er kjent, men at Ap ikke klarer å stå for hva de tidligere har ment i en så viktig sak er skuffende. Ap er i tillegg med på flertallsmerknad i stortingsbehandlingen om at enkeltkommuner ikke kan stå i veien for regionale løsninger. Det står til og med i partiprogrammet til Ap. Og da blir spørsmålet hvis noen kommuner gjør det, hva gjør Ap for sikre at nettopp at enkeltkommuner ikke skal stå i veien for det? Er Arbeiderpartiet, som liker å omtale seg som «partiet som har bygd landet», ser ut til å ha sluttet å ha visjoner, og ønsker ikke gi tydelige svar på hvordan de skal ruste samfunnet for fremtiden.

Forandre for å forbedre

I spørsmålet om endring i fraværsgrensen i de videregående skolene bestemte Ap seg i tolvte time for å være med. Klasserommene er igjen fylt opp med elever, og lærerne får en bedre mulighet til å følge opp alle elevene. Vi som stortingspolitikere må tørre å stå opp for endringer nettopp for å ta ivareta våre innbyggere og for en villet utvikling. I dette tilfelle få flere elever til møte for å styrke muligheten til å gjennomføre videregående skole og hindre frafall, og verste fall utenforskap allerede i ung alder.

For de som trenger det mest

For de fleste større endringer i samfunnet viser historien i ettertid at alle «dommedagsprofetiene» har vært sterkt overdrevet og at endring har gitt positivt resultat. Kommunereformen handler ikke om en prestisjereform for regjeringen – det handler om å ruste kommunene for fremtiden for å sikre innbyggerne gode og like tjenester. Høyre ønsker mer lokalt selvstyre, men økningen i interkommunalt samarbeid er ikke lokalt selvstyre. At man ikke villig til å ta inn over seg fremtidens utfordringer, kan ikke skje på bekostning av de som trenger trenger robuste kommuner mest, og er helt avhengig av gode kommunale tjenester.

Dagens kommunekart er 50 år. I Nordlands 44 kommuner er innbyggertallet i halvparten av disse under to-tusen, og det er en forventning fra innbyggerne i alle kommunene om at de skal ha like gode og forsvarlige tjenester.

Det er nettopp det kommunereformen skal bidra til. Og det vil styrke Nordlands attraktivitet, for vi trenger befolkningsvekst.