Til minne om Oddleif Olavsen

Oddleif Olavsen var en dyktig norsk politiker fra Lofoten som dessverre gikk bort 05.06.2022 76 år gammel.

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Oddleif Olavsen hadde gått ut av tiden etter kort sykeleie. Vi som var så heldige at vi fikk lære ham å kjenne, er takknemlig for alt han bidro med gjennom sitt politiske engasjement. Oddleif var politisk aktiv i Høyre gjennom fem ti år. Som formann i Bodø Høyre fra 1978-1982, og som bystyrerepresentant på nittitallet og Ordfører i Bodø fra 1995 til 1999. Han var fylkesleder i Nordland Høyre fra 1997 til 2010, fylkestingsrepresentant og gruppeleder på fylkestinget for Høyre fra 2003 til 2015, og sist fylkesrådsmedlem fra 2013 til 2015.

Oddleif var ivrig og energisk for at alle kommunene i Nordland skulle ha en positiv utvikling, og for at vi i Nordland Høyre skulle fremme vår egen politikk, ikke bare akseptere det flertallet der sør hadde bestemt. Politikk skapes nedenfra, sa han alltid, så vi må gi klar beskjed om hva som er viktig for oss, her i Nordland og i den enkelte kommune! Klar og skarp i meldingene kunne han også være, og vi i Nordland Høyre satte umåtelig pris på at han var direkte og klar! Både med oss, og på våre vegne med partifeller i styrende organer i Høyre.

Oddleif var opptatt av at vi i Nordland Høyre skulle spille på samme lag, mot det samme målet og var flink til å ta med på råd Høyres representanter fra alle kommunene i Nordland, når fylkestinget skulle avgjøre viktige saker. Han brukte ofte sitatet til Erling Nordvik: «Hiv dokker i kalosjan». Slik greide han å engasjere et bredt spekter av mennesker i hele Nordland rundt utviklingen av Nordland Høyres politikk. Det var slik, at alle som hadde verv som lokalforeningsleder, Ordfører eller Varaordfører ble tatt med, i telefonmøter, eller ble invitert til å si sin mening før fylkesting og andre større avgjørelser for partiet.

I årene etter at Oddleif gav seg som aktiv Høyre medlem, tok han alltid kontakt når han skulle forbi. Han hadde god kunnskap som han delte med oss og pleide å komme med gode råd og vink til politiske saker. En rask kopp kaffe, eller en lunsj fikk vi tatt flere ganger. Han var alltid like opptatt av utviklingen i vår region, og om hva som kunne gjøres, for at Nordland kunne få en bedre utvikling. Oddleif var raus og inkluderende, skapte engasjement for at det var mulig å påvirke at Høyre i Nordland hadde en viktig rolle å spille for nordlandssamfunnet og for partiet Høyre.

Takk for betydelig innsats og utrettelige engasjement for Nordlandssamfunnet, og for Høyre. Takk til Oddleif sin nære familie for at han fikk bidratt så mye til oss andre, i Nordland Fylkeskommune og for Nordland Høyre. Vi lyser fred over hans minne.

Beate Bø Nilsen Ledes høyres fylkestingsgruppe, Eivind Holst Leder i Nordland Høyre