Unge voksnes inntreden i boligmarkedet

Resolusjon vedtatt av Nordland Høyres fylkesårsmøte 6.-7. november 2021.

Det er mange unge voksne som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Dette gjelder spesielt unge og nyutdannede som ønsker å etablere seg og som ikke eier bolig fra før av. Utfordringen er at de leier boliger til en pris som gjør at de ikke klarer å spare nok til egenkapitalkravet. Bankene har ikke anledning til å gi lån kun basert på hvor mye man kan betale ned på et lån i måneden. I dag kreves det 15% egenkapital for å få et boliglån, jf. Boliglånsforskriften § 5. Har man et studielån reduserer det muligheten for lån.

Egenkapitalkravet på boliger skaper en skjevhet med hvem som har foreldre som kan stillle med kapital eller være kausjonister. Bankene bør få anledning til å selv vurdere om noen kan betjene et lån eller ikke, uten å måtte ha et krav om 15% egenkapital.

Unge voksne må i større grad ha muligheten til å benytte seg av startlån. Det kan brukes til å kjøpe bolig, refinansiere lån med pant i egen bolig, kjøpe ut ektefelle og tilpasse eller utbedre bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering.
Det er viktig at en viss prosentandel av boligene i nye boligprosjekter skal forbeholdes dem som ikke har nok egenkapital eller hjelp fra sine foreldre. Såkalte leie-til-eie-boliger gjør at man kan kjøpe boligen man leier til fast pris i løpet av fem år. Da får man sjansen til å spare opp til større egenkapital samtidig som man også får ta del i prisstigningen som skjer i mellomtiden. Kommunene bør kunne stille krav til utbyggere om at førstegangskjøpere prioriteres og at det gjennom nasjonale ordninger blir enklere å etablere leie-til-eie-modeller. Det må bygges flere mindre leiligheter slik at boligprisene blir lave og at mange flere unge kan kjøpe seg inn i boligmarkedet.


Nordland Høyre mener at:
• Kommunene må ha et smidigere regelverk og raskere kommunal planlegging og byggesaksbehandling. De må regulere flere tomter og ha en differensiert og god fradelingspolitikk
• Det må bygges flere og mindre leiligheter
• Det må bli enklere for førstegangskjøpere å investere i bolig gjennom leie-til-eie, startlån og kommunale tilskudd
• Egenkaptialkravet må differensieres mellom by og land
• Det innføres momsfritak på boligbygging i mindre kommuner.