– Utdanning bør være en større del av integreringen.

– For meg har det ikke noe å si om de søker asyl i Norge, begynner på videregående, fullfører, og så flytter tilbake til hjemlandet sitt. Det vil alltid være en investering å utdanne mennesker, mener Nordland Unge Høyres leder Elizabeth Sire

Fylkesleder i Nordland Unge Høyre, Elizabeth Sire mener asylsøkere under 25 år skal få rett til å begynne og fullføre videregående. Og benyttet sin taletid på Høyres Landsmøte til å ta opp saken.

– Utdanning bør være en større del av integreringen. Det gjør meg trist å tenke på at det sitter unge mennesker inne på mottak i dag som teller hvor mange fliser det er i taket, fremfor å sitte på skolebenken. Jeg vil ikke være med på å se at så mange unge mennesker går glipp av dyrebar tid de kunne brukt på noe så viktig som utdanning, sier en engasjert Elizabeth Sire.

De vil ha tilegnet seg ny kunnskap de kan bruke til å bygge opp sine lokalsamfunn.

– For meg har det ikke noe å si om de søker asyl i Norge, begynner på videregående, fullfører, og så flytter tilbake til hjemlandet sitt. Det vil alltid være en investering å utdanne mennesker, mener Nordland Unge Høyres leder, og håper programkomiteens leder og utdanningsminister for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen tar med seg forslaget.