Valg av utsendinger til Høyres landsmøte 2020

Nordland Høyres 10 valgte landsmøtedelegater.

Følgende 10 med vara ble valgt som delegater til Høyres landsmøte på Nordland Høyres årsmøte. Landsmøtet finner sted 27. til 29 mars 2020.

Eventuelle forfall gjøres til vanja@hoyre.no

Valgt:

1. Trine Remman, 1. nestleder, Narvik

2. Leder Nordland UH

3. Sture Pedersen, Bø

4. Bjørn Magne Pedersen, Gildeskål

5. Lena Arntzen, Hadsel

6. Eivind Holst, Vågan

7. Joakim Sennesvik, Bodø

8. Ronny Borge, Fauske

9. Anita Sollie, Rana

10. Trine Sivertsen Hjortdal, Dønna

Vara:

1. Jim Simonsen Jenssen, Sortland

2. Thomas Abildgaard Lehre, Alstahaug

3. Christine Trones, Hemnes

4. Sten Robert Hansen, Sørfold

5. Mette Bjørnvik, Meløy

6. Marthe Hov Jacobsen, Sortland

7. Johann Martin Krüger, UH

8. Lars Vestnes, Bodø

9. Jardar Jensen, Evenes

10. Ann-Rita Mårstad, Sortland

11. Edward Glorud Sveen

12. Matz Abrahamsen, Andøy


I tillegg møter disse på landsmøtet:

Selvskrevnegrunnet roller

Ole Henrik Hjartøy, fylkesleder

Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant

Jonny Finstad, stortingsrepresentant

Beate Bø Nilsen, gruppenestleder fylkestinget

Diana Johnsen, kvinneforumsleder

Lars Filip Paulsen, Sametinget