Valgbare kandidater 2022

Bli kjent med Nordland Høyres valgbare kandidater for prøvenominasjon, urnominasjon og fylkestingslisten. Nedenfor kan du lese kandidatens egne presentasjoner. Kandidatene er sortert etter alfabetisk rekkefølge etter etternavn.

Navn: Ingvill Abrahamsen

Fødselsår:1992

Kjønn: Kvinne

Kommune: Andøy

Navn: Matz Abrahamsen

Fødselsår:1983

Kjønn:Mann

Kommune: Andøy

Navn: Lena Arntzen

Fødselsår:1976

Kjønn: Kvinne

Kommune: Hadsel

Navn: Johannes Benjaminsen

Fødselsår:1997

Kjønn: Mann

Kommune: Andøy

Navn: Vidar Thom Benjaminsen

Fødselsår:1985

Kjønn: Mann

Kommune: Vågan

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg heter Vidar Thom Benjaminsen, er 37 år, fra Kabelvåg og stolt far.

Som far til to svært aktive gutter på 7 og 4 år, er det naturlig nok familiepolitikken som står meg nærmest. Jeg er opptatt av at alle barn, om de er rike eller fattige, fra Bodø, Nusfjord eller Somalia, skal ha muligheten til et rikt og aktivt liv i vår flotte landsdel.

Til daglig jobber jeg i en attføringsbedrift, hvor vi hjelper de som trenger litt ekstra hjelp, ut i arbeid. Jeg er fotballtrener for 7-åringene, og turntrener for 4-åringene, og forsøker å være en engasjert politiker der det ellers er behov.

Politisk sett er jeg svært opptatt av at Nord-Norge skal hjelpe Nord-Norge. Dersom høyre drar en vei, og arbeiderpartiet drar en annen vei, så kommer politikere fra de litt mer sentrale strøk inn, og bestemmer noe helt annet. Det er ingen av oss tjent med.

Nordland bør jobbe samlet, for å gjøre Nordland bedre.

Og så snart økonomien i kommunene og fylket normaliserer seg igjen, vil jeg være en pådriver av gode idrettsarenaer for barn og unge. Alpin-VM til Narvik? JA! Ny fotballhall i Svolvær? JA! Ny turnhall i Mosjøen? JA!

Navn: Stian Hiis Bergh

Fødselsår:1984

Kjønn: Mann

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg ønsker å stille som kandidat til fylkestingsvalget, fordi jeg ønsker å bidra til utviklingen av Nordland. Jeg har et stort engasjement for at det skapes attraktive arbeidsplasser i hele Nordland, og at ungdommen blir værende i fylket. Jeg har jobbet mye med de sakene i nåværende valgperiode, og ønsker å videreføre arbeidet med å gjøre Nordland fylkeskommune til en enda bedre samfunnsutvikler.

Navn: Bodil Irene Bjørnaali Brattli

Fødselsår:1957

Kjønn: Kvinne

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Opptatt av å se helhet og utvikle samfunnet til det beste for flest mulig. Skole, næring, samferdsel, omsorg og seniorpolitikk. Født på Hemnesberget for 65 år siden. Gift, mor til 3 og bestemor. Ansatt som seniorrådgiver i Riksrevisjonen. Utdannet bla siviløkonom/master i økonomi. Fritidsinteresser: hage, håndarbeide, lesing, familie og venner, reise og turer. Politisk og annet organisasjonsarbeide.

Navn: Siv Anita Johnsen Brekke

Fødselsår:1965

Kjønn: Kvinne

Kommune: Fauske

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg er gift og har 3 voksne barn og et barnebarn. Jobber ved boligkontoret i Fauske Kommune primært med startlånsordningen. Er i dag en av Høyres representanter i kommunestyret i Fauske. Lang politisk erfaring hvor jeg har innehatt en rekke verv, har blant annet vært varaordfører og ordfører i Fauske kommune. Jeg er opptatt av å legge til rette for aktivitet og utvikling og ønsker å være med å bidra til å utvikle fylket i positiv retning. Videregående opplæring er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver og det er derfor en viktig sak for meg å kunne bidra til at våre unge får et best mulig grunnlag for å lykkes videre med studier og arbeidsliv. Jeg ønsker å bidra med min erfaring og engasjement til det beste for Nordland.

Navn: Lars Andreas Dahl

Fødselsår:1982

Kjønn: Mann

Kommune: Vågan

Navn: Pål Einar Olsen

Fødselsår:1982

Kjønn: Mann

Kommune: Meløy

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg er opprinnelig fra Sortland, men flyttet til Meløy i 2007 og begynte og arbeide i industrien i Glomfjord. Jeg er nå daglig leder i et rådgivende ingeniørselskap i Glomfjord Industripark, gift og har 2 barn. Jeg er svært opptatt av utvikling av lokalsamfunnet. Jeg har et intenst ønske om at mine barn skal kunne velge å bo i Meløy, eller en annen distriktskommune i nord, uten å føle at dette er et steg ned i forhold til det man velger å kalle sentrale strøk. Jeg brenner rett og slett for å snu den samfunnutviklingen vi har sett i for lang tid. Sentralt i dette er, etter min mening, å få til bærekraftig næringsutvikling. Her tror jeg at jeg har noe å bidra med

Navn: Grete Ellingsen

Fødselsår:1976

Kjønn: Kvinne

Kommune: Sortland

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?: Nordland er et fylke med store ressurser og vil ha en sentral rolle når Norges del av nordområdene skal utvikles. Fylkeskommunens tjenesteansvar og potensielt viktige samfunnsrolle engasjerer meg og jeg kunne tenke meg å være med på Høyrelaget for å utvikle og utøve god poltikk for Nordland.

Navn: Kristian Ellingsen

Fødselsår:1989

Kjønn: Mann

Kommune: Sortland

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg heter Kristian Barstad Ellingsen, er 33 år og kommer fra Sortland i Vesterålen.

Jeg er varamedlem til kommunestyret og Driftsutvalget i Sortland kommune inneværende periode, samt varamedlem til styret i Sortland Høyre. Jeg er utdannet lærer og har jobbet i barneskolen i tre år. I høst starter jeg i ny jobb som reiserådgiver. Jeg er oppvokst på et småbruk med sau, og er med og bidrar litt på heimgården i det daglige. Min store lidenskap er kortspillet bridge, hvor jeg ble juniorverdensmester i 2014. I tillegg har jeg hatt en del tillitsverv innenfor Norsk Bridgeforbund både lokalt og nasjonalt.

Jeg vil jobbe for et bedre kollektivtilbud i Nordland og ønsker ellers å jobbe for å legge til rette for at det skal være attraktivt å bosette seg i Nord-Norge. Jeg vil også jobbe for å legge til rette for at vi kan benytte oss av naturressursene som finnes i nord og skaper grunnlag for både arbeidsplasser, vekst og utvikling. Jeg har tro på at vi kan snu den negative befolkningsutviklinga om vi nyttiggjør oss av ressursene som finnes i landsdelen på en best mulig måte og ellers legger til rette for at det skal være attraktivt å bo i nord.

Navn: Trond Morten Emmenes

Fødselsår:1978

Kjønn: Mann

Kommune: Narvik

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg er en 44 år gammel mann med 4 barn, gift og bor i Ballangen utenfor Narvik. Min bakgrunn kommer fra Forsvaret, jeg har drevet innen transport og er i dag instruktør i vekterfaget samt områdeleder i Narvik for PSS Securitas. Jeg ønsker å stille som kandidat for å bidra til å forsterke Nordland på alle de punktene vi allerede er gode på, og sikre at vi fortsetter være det. Samtidig ønsker jeg å gjøre oss bedre der vi ikke er gode, å fremme det at vi lever i en landsdel hvor likhetene mellom byene skilles med store avstander. I en tid med mye reformasjoner og informasjoner er det viktig å sette fokus på den viktigste industrien vi har her; familiene. Det MÅ bli kostnadsmessig forutsigbart å bo her, vi MÅ ha bedre forutsigbarhet rundt helsetjenester, skole og servicenæring. Familiene MÅ ha bedre fylkesveier for transport av seg selv, men også transport av det vi skal leve av samt de som skal jobbe. Og så ønsker jeg bedre sikkerhet i hverdagen, det kan ikke være slik at det er større sannsynlighet for å skades fysisk eller økonomisk av andres ulovlige handlinger bare fordi man bor lengre unna et tettsted.

Navn: Jonny Finstad

Fødselsår:1966

Kjønn: Mann

Kommune: Leknes
Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Har en sterk indre motivasjon for å bidra til å gjøre Nordlandssamfunnet attraktivt for bosetting og utvikling. Vårt fylke har alle muligheter og jeg har sterk tro på at Høyrepolitikk vil utløse potensialet for utvikling og øke bosteds-attraktiviteten.

Er gift, 6 barn i alderen 29-13 år, og nettopp blitt tvilling-bestefar.

Har bakgrunn som glassmester og i egne diverse selskaper, samt styreleder i andre selskaper.

Politisk erfaring som kommunestyremedlem i 18 år, formannskap og ordfører i 8 år. Fylkesleder i Nordland og medlem av Høyres sentralstyre i 4 år. Stortingsrepresentant i transportkomiteen 4 år.

Sa nei til gjenvalg i 2021 pga sykdom, men er heldigvis blitt helt frisk igjen.

Samfunnsengasjementet er fremdeles stort og ønsker fortsatt å stille meg til disposisjon for Høyre i Nordlandspolitikken med min bakgrunn, erfaring, kunnskap og nettverk.


Navn: Joachim Hjartøy

Fødselsår:1988

Kjønn: Mann

Kommune: Rana

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?: Motivasjonen for å være kandidat er å bidra til fellesskap, utvikling og verdiskapning i Rana, på Helgeland og i Nordland fylke. Vi må bli enda flinkere til å samarbeide på tvers i regionen, og se «naboens» utvikling som noe positivt, som fellesskapet kan dra nytte av. Som kandidat håper jeg å kunne bidra til dialog og ideer som fremmer disse verdiene og gir fylket mål og mening.

Navn: Trine Sivertsen Hjortdahl

Fødselsår:1982

Kjønn: Kvinne

Kommune: Dønna

Navn: Eivind Holst

Fødselsår:1970

Kjønn: Mann

Kommune: Vågan

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Ønsker å bidra til en positiv utvikling for Nordlandsamfunnet. Etter 8 år som ordfører, og 4 år som opposisjonsleder i Vågan vil jeg gjerne bidra på fylkesnivå for Høyre i Nordland. Bidra til at Nordland Fylke blir et Ja, fylke som tilrettelegger for vekst i arbeidsplasser, og for positiv næringsutvikling i hele fylket.

Så litt mer om meg selv. Gift, 2 voksne barn på 19 og 24 år. Jeg har etter videregående skole tatt 2-årig etatsutdanning i Luftforsvaret og Siviløkonomstudiet ved NHH med spesialisering innenfor strategi og marked. Jeg har jobbet som produktsekretær, produktsjef, kjedesalgssjef, markedssjef og markedsdirektør i Rieber & Søn ASA – TORO,  Daglig leder for Nordic Last og buss AS, Bedriftskonsulent og Ordfører. I dag driver jeg mitt eget konsulentselskap Holst Consult Lofoten AS, og er styremedlem og styreleder i 6 ulike selskaper.  

Navn: Hans Petter Horsgaard

Fødselsår:1973

Kjønn: Mann

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?: Jeg vil ha fokus på rammebetingelser for etablering for av nye virksomheter. En politisk styring som gir kapitalinteresser mer handlingsfrihet vil tiltrekke investeringskapital. Det må satses på gode kommunikasjoner og de store samferdselsprosjektene i fylket må ferdigstilles. Jeg har tro på at handlingsfrihet til individer og virksomheter ansvarliggjør og fremmer bærekraftige løsninger. En nøktern godtgjøringsstruktur for administrativ og politisk ledelse vil bidra til bedret omdømme og dermed økt innflytelse for fylkets politikere. Målet på sikt må være å overføre flest mulige oppgaver til kommunenivået.

Navn: Lars Kristian Jakobsen

Fødselsår:1969

Kjønn: Mann

Kommune: Narvik
Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?: Jeg er veldig interessert i politikk, samfunn, natur og kulturhistorie og regner meg som engasjert i stort sett alle felt. Når jeg deltar i det offentlige ordskiftet får jeg nokså regelmessige tilbakemeldinger om at jeg er «dypblå» og liberalist – og etisk/idelogisk tydelig. Litt utenom flertallet i partiet Høyre så er jeg republikaner og deltar offentlig ordskifte fra dette ståstedet. Men, jeg oppfatter ikke dette som partipolitisk problematisk. Av yrkesbakgrunn er jeg profesjonell kulturarbeider men er landet på en praksis der jeg begrenser engasjementet i det offentlige ordskiftet direkte relatert til mitt eget fagområde, til tross for at jeg formelt sett har anledning til dette som kommunal avdelingsleder uten budsjett- og personalansvar. Det er åpenbart jeg vil være en ressurs internt i kulturspørsmål, men jeg ønsker ikke være en «sektorpolitiker», kronisk åpen for kritikk pga egen-interesse som profesjonsutøver. Et moment kan være greit å nevne: Skole og utdanning ligger kant i kant med jobben min som kulturarbeider der jeg har erfaring fra samtlige skoleslag, inkludert pedagogikk og praksisveiledning i høyere utdanning. Jeg er vant til å stå i profesjonell diskurs der jeg forsvarer kvalitet, fordypning og nasjonale standarder i utdanning – mao god Høyrepolitikk – dette har jeg gjort siden jeg gikk inn dørene på Tromsø Lærerhøgskole i 1990. Ellers er jeg en varm tilhenger av utvikling og fornyelse i offentlig sektor og mener det er viktig å se forbi nære lokale egeninteresser i slike prosesser. Til syvende og sist er alle tjent med kvalitet på offentlige tjenester – ikke om en får en egen tingrett eller «minifilial» av noe slag på eget hjemsted.

Navn: Jim Simonsen Jenssen

Fødselsår:1995

Kjønn: Mann

Kommune: Bodø
Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?: Jeg har hele mitt liv vært opptatt av samfunnet rundt meg, hva som fører til samfunnets oppbygning, hva som er dets styrke og hva som er dets svakheter. Norge er et land der demokratiet står fjellstøtt og å få være en del av det er et privilegium vi aldri skal ta for gitt. Mitt engasjement kommer nettopp av å få være med på å forme samfunnet, ta del i demokratiet og lære nye ting hele veien. Jeg har siden jeg var 19 år vært folkevalgt i Sortland kommune, 1. april 2022 flyttet jeg min faste adresse til Bodø, da jeg har fått fast jobb her. Fra da kan jeg ikke lengre sitte som representant i kommunestyret i Sortland og har derfor trukket meg fra mine verv der. Sortland kommune var plassen jeg startet med mitt engasjement, som leder for vesterålen unge Høyre og første gang som folkevalgt. Jeg har siden forrige lokalvalg sitett som fast representant på fylkestinget i Nordland, noe jeg sterkt ønsker å fortsette med. Jeg har vært engasjert i ulike verv innad i unge høyre og høyre siden jeg var 18 år, og har sittet som fylkesleder for Nordland Unge høyre i 2 år. Jeg er 26 år og sommeren 2021 var jeg ferdig med min master i biologi og akvakultur ved Nord universitet. Mine styrker og engasjement ligger i utdanningspolitikk, næring og samferdsel. Jeg har had et glødende engasjement for utdanning i Nordland helt siden jeg ble valgt inn på fylkestinget i Nordland. Når fylkesrådet med Ap og Sp i spissen ønsker legge ned linjer, fordele penger skjevt og skylt på Erna Solberg i ett og alt, har jeg tegnet meg til innlegg og replikk for å forsvare Høyre og vår politikk. Jeg er uredd for å ta ordet, er glad i en god debatt og mener jeg kan være en styrke for fylkestingsgruppen til Høyre. Jeg ønsker å fortsette mitt bidrag til partiet og ønsker valgkomiteen lykke til i arbeidet!

Navn: Lasse Christian Karlsen

Fødselsår:1992

Kjønn: Mann

Kommune: Fauske

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?: Jeg er født og oppvokst i Vesterålen, nå bosatt i Fauske. ( hvor jeg jobber som miljøterapeut i Oppfølgingstjenesten)

Jeg brenner for at alle som vokser opp og bor i Nordland skal få et bedre videregående tilbud, tryggere og bedre fylkesveier og et bedre fergetilbud. Jeg tror sterkt på å

styrke skolehelsetjenesten ved alle videregående skoler og få inn en psykisk helserådgiver. Jeg er opptatt av mennesker, mangfold, integrering, og utvikling.

Navn: Stian Kilvær

Fødselsår:1955

Kjønn: Mann

Kommune: Vågan

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Stian Kilvær

67 år

Vara til kommunestyret

Har tidligere vært i hovedutvalg for kultur

Vært Styremedlem Vågan Eiendom. 

Vara til politisk valgt byggekomite Vågan kommune. 

Ønsker å fremme Høyres næringspolitikk 

Bidra til at Nordland lykkes bedre innen næringsutvikling, kommunikasjon og Barne- & ungdomsidrett. Dette er viktig for å skape gode og trivelige lokalsamfunn rundt i fylket. 

Navn: Marianne Dobak Kvensjø

Fødselsår:1980

Kjønn: Kvinne

Kommune: Narvik

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?: Nordland er et fylke med alle muligheter! Jeg ønsker å være med å bidra til og legge til rette for at folk har lyst å bo, jobbe og skape i hele Nordland. Jeg har stor motivasjon til å fortsette i fylkespolitikken. Samtidig som Nordland er preget av optimisme ser man på flere statistikker at flere piler peker i negativ retning. Vi må jobbe for å gjøre Nordland attraktiv slik at flere ønsker å bosette seg, satse og skape i Nordland. Vi trenger arbeidsplasser og folk i hele Nordland! Særlig brenner jeg for at vi må hindre fraflytting gjennom å kunne gi gode og mer tilpassede utdannings- og kompetansetilbud. Gode skoler og variert tilbud på videregående skole vil være enda viktig fremover. Tilbudene må være tilpasset næringslivet behov. Alle våre ungdom skal gis mulighet til fullføre videregående – vi må strekke oss langt for å det til. Ingen skal falle utenfor. Vi må sikre at flere unge blir eller kommer tilbake til Nordland etter endt utdanning andre steder. Da må vi ha et variert næringsliv med bruk for ulik kompetanse. Vi må gi gode rammebetingelser til næringslivet gjennom blant annet god samferdsel- og infrastruktur og gode samfunnsstrukturer. Det er fortsatt mye som gjenstår på samferdsel. Jeg ønsker å forsette å være en pådriver og bidra til at viktige prosjekter gjennomføres. Jeg syns det viktig å legge til rette for sikre god samfunnsutvikling gjennom innovasjon, bærekraft, og bolyst. Jeg tror at med min politiske erfaring, faglige bakgrunn, nettverk og gode kjennskap til hele Nordland gjennom fylkespolitikken vil kunne være med på å løfte frem de gode høyresakene. I Fylkestinget har jeg sittet i kultur og miljøkomiteen, samferdselkomiteen, og vært leder av kontrollutvalget. Jeg stor motivasjon til å fortsette i fylkespolitikken og bidra til valgseier og farge Nordland blått igjen.

Navn: Odd Langvatn

Fødselsår:1963

Kjønn: Mann

Kommune: Mosjøen

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?

Odd Langvatn, 59 år. Gift, far til 5, bestefar til 4.
Bor i Mosjøen, har vært politisk interessert og aktiv siden tenårene.
4 perioder som kommunestyrerepresentant for Høyre

De to siste perioder inkl inneværende periode, leder av Kontrollutvalget i Vefsn

Inneværende periode fast medlem av Kontrollutvalget Nordland Fylke, vara til Fylkestinget hvor jeg har møtt som representant et antall ganger.

Har bakgrunn fra Forsvaret og flybransjen, og har siden 1986 jobbet i SAS, Thai Airways og Widerøe.
Har hatt lederjobber siden 1993, hvorav adm dir i Widerøe Internet AS i perioden 2000-2020, og er nå ansvarlig for Customer Care enheten i Widerøe.
Har stor arbeidskapasitet og mye energi som jeg også bruker på mitt politiske engasjement,   

Fortsatt aktivt tjenestegjørende som Liaisonoffiser i HV14 med majors grad. Jeg er opptatt av næringspolitikk, hvor digitalisering og innovasjon ligger mitt hjerte nærmest, men også Samferdsel og skolepolitikk er viktige felter jeg bruker tid på.

Navn: Thomas Abildgaard Lehre

Fødselsår:1982

Kjønn: Mann

Kommune: Alstahaug

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?

-Leder i Alstahaug Høyre

-2. Nestleder Nordland Høyre

-Kampanjeleder Alstahaug Høyre

-Styremedlem Bestmarin AS

-Styremedlem- Sustainable life Below Water AS

-Vararepresentant Alstahaug Kommunestyre

Jeg brenner for næringsliv, utdanning, samferdsel, miljø og klima. Nordland er et langstrakt fylke med store avstander og mange muligheter både i natur og næringspotensiale. Etter å ha bodd i fylket i 13 år har jeg virkelig sett mangfoldet og variasjonen fylket har å by på. Det å få folk til å flytte til Nordland vil være vesentlig i årene som kommer for at vi skal klare den store utviklingen vi nå står ovenfor. Det er viktig med et robust næringsliv i fylket med gode rammevilkår for familien. Vi trenger barnehager og høyere utdanningsinstitusjoner, men også et godt samferdselstilbud i kommunene. Dette vil også gjøre det enklere for næringslivet å etablere seg. Ved å ha gode vilkår for familiene vil bosettingen til vårt fantastiske fylke øke.

Jeg ønsker å legge tilrette for våre barn da de er fremtiden. Det er mange vanskelige valg som må tas. Klima og miljø er viktige faktorer for å gå en grønnere fremtid i møte. Vi må tørre å tenke nytt og derfor er det viktig å utvikle ny teknologi og legge til rette for grundere som ønsker å satse. Ett sterkt næringsliv som er med på å bidra til økt sysselsetting vil skape ringvirkninger tilbake til lokalsamfunnet i Nordland. Et stabilt og godt tilbud på samferdsel er veldig viktige for at næringslivet og reiselivet skal blomstre ytterligere. En god oppvekst for barna, med trygge og stabile rammer for familien må til for å skape bolyst, men også et godt lokalsamfunn med robuste kommuner hvor det er lagt til rette for arbeid og gode kommunale tjenester. Disse er viktige faktorer for å få tilflytting til fylket.

Navn: Mikkel Sinclair Lyngar

Fødselsår:1966

Kjønn: Mann

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Mitt navn er Mikkel Sinclair Lyngar, er 55 år og bor i Bodø. Har tidligere vært lokallagsleder for Unge Høyre i Stor-Elvdal og er nå kampanjeansvarlig i Bodø Høyre. Jeg har lang erfaring fra organisasjonsvirksomhet i næringslivet fra en rekke forskjellige selskaper, jeg har også lang erfaring som selvstendig næringsdrivende. Dette har gjort meg til en relasjonsorientert person som ser fordelen av samarbeid for å få ting til. Jeg har stor arbeidskapasitet og brenner for å være med på å gjøre Nordland til en enda mer attraktiv region for befolkning og næringsliv.

Erfaring fra utvikling og drift av egne selskaper har gitt meg god innsikt i hva som har betydning for god forretningsdrift og vekst, særlig hvilken betydning forandring av rammebetingelser kan ha for lokal og regional verdiskapning. Gjennom betydelig reisevirksomhet i forbindelse med arbeid som salgssjef for Statoil er jeg godt kjent med store deler av Nordland og fylkets fantastiske muligheter og særegenheter Jeg er opptatt av at det legges til rette for at næringslivet gis forutsetninger for utvikling, vekst og trygging av arbeidsplasser i by og distrikt. Der man bor skal ikke være en begrensning. Samtidig mener jeg at det er viktig at det kontinuerlig arbeides og investeres i infrastruktur og tilbud til befolkningen ved å bedre forutsetninger for offentlig-privat samarbeid.

Navn: Rune Moe

Fødselsår:1975

Kjønn: Mann

Kommune: Brønnøy

Navn: Umair Najeeb Mughal

Fødselsår:1981

Kjønn: Mann

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Mitt navn er Umair Najeeb Mughal og jeg er en gründer. Jeg har bodd i Bodø de siste to årene. Jeg har en sønn som går på Bankgata Ungdomskole og min kone jobber som radiolog på Nordlandssykehuset. Vi har bodd i Nord-Norge siden 2011 og elsker Norden. For meg og min familie er Bodø en god by hvor vi ønsker å bli gamle sammen.


Jeg er en veldig sosial person og jeg tror på mennesker. Jeg elsker å organisere programmer og samlinger for samfunnet. Jeg har lært av min erfaring at det ikke er noen dårlig person i denne verden, men det er en situasjon man er i. Jeg har vært involvert i ulike frivillige aktiviteter fra plattformene til Rotary Club, Lions Club og min NGO Sindh Youth Network. Jeg har vært president i Narvik Rotaryklubb. I et av mine siste prosjekter i Narvik skaffet jeg sitteputer til Kjømman kirke, som ble håndlaget av fattige kvinner fra Sindh Pakistan for å tjene til livets opphold for denne familien. Jeg er involvert i ulike pedagogiske støtte- og karriereveiledningsprogrammer for ungdom i Pakistan. Jeg er veldig interessert i å bygge et lekelandsenter hvor folk kan føle seg frie og bygge lag.

Min ambisjon er å gjøre Nordland til det vakreste og mest bærekraftige fylket i hele Norge innen 2050. Alle byer i Nordland skal ha en positiv økonomi og skal hjelpe hverandre i etableringen av virksomheter. Avfallet fra den ene byen bør være input for den andre byen slik at vi ikke produserer ekstra avfall og ikke forurenser planeten vår. Nordland skal ikke kaste bort energi og må utnytte all fornybar energi, som inkluderer vind, (både ferskvann og kloakk) vann, sollys, biologisk, termisk og annet, for å gjøre energiprisene til et minimum og energi tilgjengelig for alle. Det skal være flere åpne og grønne fellesarealer for lokalsamfunn enn parkeringsplasser. Det blir gratis lekeaktiviteter for alle der barn og foreldre skaper sine egne utfordringer og lag. Bygningene blir grønnere med tak- og vegghager. Det må ikke være forurensende kjøretøy på vei, luft og vann. Kollektivtransport skal til enhver tid være tilgjengelig gjennom en forbindelse mellom buss og annen grønn transportform. Veiene skal alltid være rene, smarte og en del av kommunikasjonsnettet. De eldre må ha mer fysisk aktivitet og de har jevnlige møter med ungdom og små barn. Barna våre må være mer utdannet enn oss og de lærer oss god bruk av moderne teknologi og lærer oss hvordan vi etablerer bærekraftige forretningsmodeller. Det samlede karbonfotavtrykket og vannavtrykket til Nordland kommune skal være minimum av alle andre kommuner i Norge.

Navn: Maria Strand Munkhaug (UH-kandidat)

Fødselsår:2003

Kjønn: Kvinne

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Min aller største motivasjon for stille til valg er muligheten for å bidra til at Nordland utvikler seg til et enda bedre fylke å bo i. Gjennom ungdomspolitikken har jeg fått en unik mulighet til å påvirke der jeg kan. Jeg er nå motivert og sulten for å jobbe enda mer for Nordland som kandidat til fylkestinget.

Som kandidat har jeg for det første lyst til å være en ung stemme for Nordland Høyre opp mot valget. Jeg er opptatt av at: 1. Alle elever i Nordland skal få like muligheter gjennom en god utdanningspolitikk. 2. At Nordland skal være et grønt og bærekraftig fylke der vi kutter utslippene, ikke utviklingen. 3. Et attraktivt fylke for unge å bosette seg i. 4. En ansvarlig og bærekraftig pengebruk på fylket.

Nordland trenger en utdanningspolitikk som fokuserer på noen av de aller største utfordringene videregående skoler står foran i dag. Etter en pandemi der fravær og kunnskapshull preger dagens klasserom er Høyre sin politikk etterlengtet. Som kandidat vil jeg jobbe for en videregående skole med enda mer tilpasset undervisning og valgfrihet. Hvor du bor i Nordland skal ikke ha noe å si for hvilken kvalitet du får på undervisningen. Høyre sin motvekt og tyngde i disse sakene er derfor viktigere enn noen gang, og her ønsker jeg som kandidat å være en tydelig stemme for Høyre på fylket.

Navn: Beate Bø Nilsen

Fødselsår:1965

Kjønn:Kvinne

Kommune: Sortland

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Mitt navn er Beate Bø Nilsen, er 56 år og bor Sigerfjord i Sortland i vakre Vesterålen. Er gift med Reinert, er mamma til Michal og Mathias (30) og bestemor til Evander, Lotte, Emilie og Fredrik. Av utdannelse har jeg bachelor i Økonomi og ledelse, er handelslærer og har en Master of Science in Marketing. Har sittet som gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i tre og et halvt år, sittet i fylkestinget i 23 år, har tidligere vært fylkesråd for plan og økonomi i litt over to år og komiteleder for Plan og økonomi i fylkestinget. Av politiske verv har jeg vært 12 år som 1. nestleder i Nordland Høyre og da også som vara til sentralstyret, fylkeslandbruksstyret, styremedlem i både Andøy og Sortland Høyre, formannskapsmedlem i Sortland og kommunestyrerepresentant både for Andøy og Sortland Høyre.

Jeg er medeier i LNS-gruppen og har jobbet som markeds- og kommunikasjonsleder der inntil jeg tok permisjon mens jeg er politiker på heltid. Har tidligere jobbet hos Fiskerisjefen i Nordland, Høgskolen i Bodø og i Harstad, Nordlandsforskning, Ibis IKT, Apriori AS, Vesterålen regionråd m.m.

Verv som jeg har/har hatt:

 • styreleder i Arena Mineralklynge Nord, J. M. Nilsen AS, Vesterålen Utvikling og Kvinnebankens Norgesnett
 • styremedlem i Kringkastingsrådet, Nor-fishing, NHO Nordland, Andøya Space, Hvalsafari, LoVe Petro, Kunnskapsparken Vesterålen og valgkomiteen til Sparebank1 Nord-Norge
 • representantskapet i Norges Bank, Sparebank1 Nord-Norge, Barentssekretariatet, Bodø2024

Min motivasjon for politikken er å få et mer borgerlig styrt Nordland til det beste for nordlendingen. Nordland fylkeskommune er tjent med å ha en god økonomisk styring, men aldri at man skal ha godt over 1, 5 milliarder på bok. I dag er Nordland det fylket i Norge som har best økonomi. Samtidig har vi vært inne i den største sentralisering på samferdsel, båt og ferger, samt videregående skoler med nedleggelse av linjer og tannlegeklinikker.

 • Jeg ønsker at både offentlig og privat videregående skoler skal ha like muligheter i Nordland. Vi trenger flere forskjellige tiltak for å fange opp de som faller fra i skoleløpet. Det må være mulig å få tilrettelagt undervisning på ulike steder og med ulike innretninger, både faglig og sosialt. Når det gjelder yrkesfag, hvor mange praktikere sitter i utenforskap og er blitt avvist pga. kravet til teori? Næringslivet har behov for dem.
 • Samferdsel, båt og ferge trenger mer oppgradering av fylkesveiene, nyere båt og ferger samt en bevisst rekruttering. Gammelt båtmateriell gjør at fergemannskapet går over til nyere båter i andre næringer.
 • Vi har mistet en del tannklinikker i Nordland. Man må i større grad gi muligheten for at klinikker kan kombinere offentlig og privat virksomhet
 • At folk har en jobb å gå til, er viktig både for lokalsamfunnet og for hver enkelt av oss. Nordland er det eneste fylket som har fraflytting og det er ungdommen vår som forsvinner ut. Vi i Høyre tror på den skaperkraften som ligger i oss alle og ute i norske bedrifter. For at det skal skapes arbeidsplasser, må næringslivet få friheten til å skape mer. Det får de med en fylkeskommune som er tilrettelegger for dem samt et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå, færre reguleringer og mer digitalisering.
 • Klimapolitikken må utformes i samarbeid med næringsliv og industri. En næringsvennlig klimapolitikk innebærer at næringslivet stimuleres til å velge klimavennlige løsninger, ved at vi gjør det dyrt å forurense. Norge har i dag ledende miljøer innenfor blant annet produksjon av rent hydrogen, fornybar energi, karbonfangst og lagring (CCS), skipsfart og grønne datasentre. Dette er kompetanse vi må bygge videre på.
 • Nordland er svært rikt på energiressurser. Det må legges til rette for sikker og miljøvennlig energiforsyning, der effektiv og lønnsom utbygging av fornybar energi blir prioritert. God og bærekraftig forvaltning av vannkraft, vindkraft og andre fornybare energiformer er nødvendig for å sikre et grønt skifte.

Navn: Kine Helen Oldervik

Fødselsår:1984

Kjønn: Kvinne

Kommune: Gildeskål

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg ønsker å stille på listen for høyre på fylkestinget da jeg er interessert i å skape nye og fremtidsrettede muligheter for fylket vårt. Jeg er 3 barns mor med høyt engasjement for kultur og frivillige, og har vært politiker for en periode i min kommune Gildeskål. Jeg ser hvor viktig det er å engasjere seg og andre i hverdagsavgjørelser, og ønsker derfor å stille på et høyere nivå i politikken.

Navn: Lars Filip Paulsen

Fødselsår:1979

Kjønn: Mann

Kommune: Hamarøy

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Lars Filip Paulsen, 43 år gammel fra Drag. Sønn på 14 år. Jobber som samisk rådgiver i Hamarøy kommune. 

Kommunestyrerep. i Hamarøy. Tidl. kommunestyrerep. i Tysfjord, tidl. representant og parlamentarisk leder på Sametinget, tidl. sametingsråd, tidl. leder av Hamarøy Høyre. Har gått Høyres lederskole, sittet i Høyres sentralstyre, vært medlem av fylkesstyret og au Nordland Høyre. Er vara til fylkestinget i dag. 
Jeg mener jeg har den bakgrunnen som Nordland Høyre behøver for å sikre et reelt mangfold i partiet. Jeg har også de de ambisjonene, erfaringene og etterhvert tilegnet meg kunnskaper som vil kunne være til nytte for partiet.

Navn:Walter Pedersen

Fødselsår:1958

Kjønn:Mann

Kommune:Gildeskål

Navn: Sissel Pedersen

Fødselsår:1969

Kjønn: Kvinne

Kommune: Vågan

Navn: Morten Remman

Fødselsår:1973

Kjønn: Mann

Kommune: Narvik

Navn: Trine Remman

Fødselsår:1980

Kjønn: Kvinne

Kommune: Narvik

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Det går godt i Nordland! 

Idag er jeg kommunestyrerepresentant, leder av Narvik Høyre og 1. nestleder i Nordland Høyre. Og nå ønsker jeg å delta i fylkespolitikken for å fortsette den viktige jobben. Jeg ønsker å jobbe for at vi skal ha gode skoler med et utdanningstilbud som er aktuelt for arbeidsmarkedet i hele fylket.

Vi trenger trygge veier og et godt samferdselstilbud i hele fylket.

Det må legges til rette for arbeidsplasser i Nordland, næringsutvikling er viktig!

Jeg ønsker å bidra til at Nordland får flere tilflyttere, ikke fraflyttere.

Navn: Monica Rolandsen

Fødselsår:1968

Kjønn: Kvinne

Kommune: Lødingen

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Ble aktiv høyrepolitiker i 2011 og meldte meg da inn i Høyre. Før dette har jeg vært Høyre velger. Engasjementet kom seint, men kom som et resultat av bl.a av et dårlig barnehagetilbud i kommunen. Ble valgt inn i styret i Lødingen Høyre og ved valget 2015 kom jeg inn i kommunestyret(KS) første gang. Sitter nå inne i min andre periode, og denne gangen som gruppeleder. Har sittet i opposisjon begge perioder.

Jeg er også leder i Lødingen Høyre.

Etter snart 8 år i KS, ser jeg at det politiske arbeidet i kommunene henger sammen med hvilke avgjørelser som tas på Fylkestinget. Dette er en litt annerledes måte å jobbe på enn ved å sitte i KS, og det fremstår som både spennende og artig.

Dagens opposisjon på Fylkestinget jobber godt, og har fått gjennomslag i flere saker. Jeg vil bidra til at dette fortsetter og håper at denne gruppen skal bli vesentlig større fra neste valg. Vi trenger et politisk skifte på Fylkestinget i Nordland.

Hvilke politiske saker er viktig for meg?

 1. Skape vekst for næringslivet i hele Nordland
 2. At våre unge kan få sin videregående utdanning nær seg. Det vil sørge for færre dropp-out og færre unge på uføretrygd.
 3. Psykisk helse, vi har for mange unge som faller utenfor pga manglende tilbud i kommunene.
 4. Inkludere flere i arbeidslivet, alle kan litt/ får til noe hvis de får prøve seg.

Navn: Kjell Sahl

Fødselsår:1953

Kjønn: Mann

Kommune: Meløy

Navn: Jan-Folke Sandnes

Fødselsår:1977

Kjønn: Mann

Kommune: Hamarøy

Navn: Joakim Sennesvik

Fødselsår:1992

Kjønn: Mann

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg sitter i min andre periode som fylkestingsrepresentant. Har sittet én periode som medlem i utdanningskomiteen og er leder av samferdselskomiteen i inneværende periode. I tillegg er jeg leder og gruppeleder i Bodø Høyre.

Hovedutfordringene våre i Nordland er at vi har mangel på arbeidskraft, og at infrastrukturen mange steder legger begrensninger på jobb- og verdiskapingen i fylket vårt. Det er på tide at fylkeskommunen i mye større grad prioriterer utdanning og samferdsel som er de to viktigste oppgavene vi har. Det er også de viktigste faktorene for å legge til rette for næringslivet i Nordland. Jeg brenner for at ungdom og unge voksne skal ha en fremtid der de kan jobbe og leve i Nordland.

Videregående opplæring i Nordland må i større grad klare å se den enkelte. Alle kommer ikke til å fullføre videregående, men vi må sikre at ungdom som slutter på skolen ikke faller utenfor samfunnet. Fylkeskommunen ta en større rolle i å bidra til at ungdom som verken er under utdanning eller i arbeid blir fulgt opp. Vi må også evne å tenke nytt når det gjelder tilbudsstruktur i videregående skole. Istedenfor å legge ned tilbud slik at ungdommen må ta 2.- og 3.-valget sitt, må vi bruke kombinasjonsklasser. For at det skal være attraktivt å bo og leve i Nordland må fylkeskommunen sørge for at infrastrukturen er god.

Båt- og fergetilbudet har blitt for dårlig, og investeringer på fylkesveiene er for lave. Vi trenger et krafttak for å innhente vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet. Med andre ord må fylkeskommunens ressurser i mye større grad rettes mot kjerneområdene samferdsel og utdanning. Det vil sørge for at flere ønsker å bli værende i fylket, og kan leve og arbeide i hele Nordland!

Jeg har stor tro på at Høyre kan komme i posisjon og ta lederskap for å utvikle Nordland videre, og jeg er gjerne med på laget som skal gjøre det

Navn: Stig Tore Skogsholm

Fødselsår:1977

Kjønn: Mann

Kommune: Alstahaug

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg har tre perioder som kommunepolitiker, og to som fylkespolitiker. Alle i opposisjon. Jeg er mildt sagt motivert for å slåss for stemmene slik at vi endelig kan komme i posisjon igjen i Nordland. Nordlendingene fortjener en bedre politisk styring, og det kan vi levere.

Jeg kan mye om samferdsel, og dette er nok den sektoren jeg er aller mest opptatt av. Her er det mye som kan gjøres bedre i Nordland, og jeg har over år fått innsikt i veldig mange saker som har hatt betydning for velgere og medlemmer rundt om i hele fylket. Det er også givende å kunne bidra når lokallag tar kontakt med konkrete problemstillinger.

Samferdsel er viktig, men det er også mye annen politikk som blir utformet på Fylkestinget og som har stor betydning for folk. Videregående utdanning må jeg selvfølgelig nevne, men jeg tenker i forlengelsen at vår jobb i bunn og grunn er å gjøre det bedre å leve i Nordland, enten man er ung eller gammel. Blant annet tatt i betraktning befolkningstallene som vårt fylke sliter med, vil jeg si at de som styrer fylket nå ikke har truffet godt nok med sin politikk. Vi skal ha gode arbeidsplasser i hele fylket, vi skal ha god samferdsel som gjør at folk kan bo der de vil, og vi skal ha tilbud til barn og unge som gjør at de lengter hjem når de en dag reiser ut i verden.

Navn: Bente Anita Solås

Fødselsår:1965

Kjønn: Kvinne

Kommune: Vestvågøy

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg har vært engasjert som politiker for Høyre i flere år på fylkeskommunalt nivå og i kommunepolitikken. For tiden er jeg gruppeleder i Høyres kommunestyregruppe. Min interesse for innbyggernes mulighet til å vokse, bo og utvikle seg i Nordlandssamfunnet er stort. Vi trenger å videreutvikle grunnlaget for god næringsutvikling, vår samferdsel, skoletilbud og skolestruktur, tannhelse, gode vekstvilkår for kultur, ha god forvaltning av klima, miljø og natur, samt bidra med en god infrastruktur på vegne av dagens og fremtidens innbyggere i fylket vårt. I tillegg kommer alle gode synergieffekter som følge av disse tingene.

Jeg er opptatt av å bidra i dette arbeidet samtidig som vi skal ville hverandre vel og utvikle vårt parti ut fra de mål vi enes om på forskjellige nivå i organisasjonen vår.

Navn: Anita Lill Sollie

Født: 1965

Kjønn: Kvinne

Kommune: Rana

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg er en del av Høyres gruppe i fylkestinget i inneværende periode og ønsker gjenvalg. Det skjer så mye positivt i Nordland og jeg vil være med å påvirke det grønne skiftet. Ungdommen vår er i ferd med å flytte tilbake siden optimismen i regionen er stor. Det er motiverende å være en del av.

Navn: Isabella Emilie Pigini Storli (UH-kandidat)

Fødselsår:2001

Kjønn: Kvinne

Kommune: Bodø

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Jeg har vært lenge interessert meg for politikk og som et resultat av det bidratt i Nordland Unge Høyre siden 2016 før jeg ble medlem i Høyre i 2017. Grunnen til at jeg ønsker å bli kandidat er for å sikre at ungdommer og unge voksnes stemme i Nordland blir hørt gjennom god høyrepolitikk som skal utnytte Nordland til sitt fulle potensiale.

Ungdomspolitikken ble for meg en fin arena for å utveksle meninger, bli klokere av hverandre og hvor gøy det er å komme med nye, spennende men virkelige løsninger på virkelige problemer. Fylkestinget er for meg en forlengelse av dette.

Takket være mulighetene jeg har fra jobb innenfor skole, service, Høyres hovedorganisasjon og nå sist Nordland Høyre har jeg bred erfaring og god politisk forståelse og lært mye om samarbeid for å få gjennomslag og utvikle politikk.

Min største motivasjonsfaktor for å stille som kandidat for Nordland Høyre er, og kommer alltid til å være politisk handlekraft. Jeg er stolt av Høyre-politikk i Nordland og vil være en synlig kandidat. Jeg brenner for å ta hele Nordland i bruk på best mulig måte for å utvikle oss enda mer enn før, det er enormt mye innovasjon i Nordland, dette må vi ta tak i og bruke for regionens beste! For å gjøre dette trenger Nordland Høyre en tydelig kandidat med motivasjon, tid og vilje, det mener jeg at jeg er.

Med god dialog blant Høyre og alle sideforeningene våre sammens med velgere, vil jeg være med på å sikre at ungdommer og unge voksne særlig føler seg hjemme i Nordland med Høyre. Vi skal være synlig og sammen farge Nordland blått

Til slutt ønsker jeg å legge til at jeg har godt nettverk blant Nordland Unge Høyre, Høyres Studenter, Nordland Høyre og på tvers av partier, noe som gjør at jeg som eventuell kandidat vil ha muligheten til å sikre gode gjennomslag og sammen styrke Nordland!

Navn: Roar Syltebø

Fødselsår:1977

Kjønn: Mann

Kommune: Vågan

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Roar Syltebø, 45 år, bor i Svolvær og Vågan kommune.

Gift, har 3 sønner på 10,12 og 14 år. Er utdannet fysioterapeut og manuellterapeut og jobber som manuellterapeut på Feel 24 i Svolvær.

Har vært engasjert i Høyre 3-4 valg perioder. Er sekretær i Vågan Høyre. Satt i kommunestyret og var leder for Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial 2015-2019. Valgte i 2019 å ta oppgaven som driftsleder i Kongstind alpinsenter, og stilte derfor ikke til valg da. Ønsker nå igjen å gjøre en større innsats for Høyre og stiller derfor til valg for Nordland Høyre. Er spesielt engasjert i helsepolitikk og et godt oppvekstmiljø for ungene våre. I tillegg er infrastruktur og kommunikasjonen innad i Nordland i mot resten av landet viktig for å kunne utvikle og drive næring i hele Nordland.

Navn: Elisabeth Sørdahl

Fødselsår:1968

Kjønn: Kvinne

Kommune: Øksnes

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Navn: John Arne Warholm

Fødselsår:1953

Kjønn: Mann

Kommune: Brønnøy

Hvem er du og hvorfor stiller du som kandidat?:

Har vært medlem av partiet siden 1967. Formann i Brønnøy Unge Høyre Formann i Søndre Nordland Unge Høyre, Formann i Brønnøy Høyre, sittet 2 perioder i kommunestyret i Brønnøy. Er i dag 7. vara til fylkestinget.Jeg er interessert i politikk og ønsker å bidra til at fylket blir  ledet av Høyre.

Har jobbet som tiltakskonsulent i Lurøy, næringssjef i både Vefsn og Brønnøy Kommune, banksjef i Helgeland Sparebank. Siste 10 år har jeg vært formidlingskoordinator ved Brønnøysund Videregående Skole og leder av Brønnøy Næringsforum (BNF). I dag leder av BNF Aktiv i Brønnøysund Musikk Korps og styremedlem i Nordland Musikkråd