Valgkomite for 2019

Fra venstre: Kai Henriksen og Joakim Sennesvik. (Litt bak, midt mellom: Ronny Borge, Fauske)

Nordland Høyres årsmøte vedtok enstemmig sin valgkomite for 2019. Valgkomiteen til årsmøtet i 2019 skal innstille på 10 landsmøtedelegater samt leder, 1. nestleder, 2. nestleder og kvinneforumsleder i Nordland Høyre.

Leder: Kai Henriksen, Helgeland

Nestleder: Joakim Sennesvik, Salten

Medlem: Bente Anita Solås, Lofoten

Medlem: Elisabeth Nergaard Blix, Helgeland

Medlem: Trine Remman, Ofoten

Medlem UH: Jim Simonsen Jenssen

 

Vara:

Lena Arntzen, Vesterålen

Lars Vestnes, Salten