Valgseier og bortforklaringer i Nordland

Valg handler først og fremst om politikk og resultat. Når en sittende regjering vinner et valg er det ikke så veldig vanskelig å finne forklaringen. Velgerne ser at det går bedre enn noensinne i Nordland og i Nord-Norge. Velgerne har sett at statsminister Erna kjenner Nord-Norge godt og vet hva som behøves. De vil ha mer av den politikken som virker, den som gir vekst og optimisme i nord.

Jubelen og ansiktsuttrykkene på Nordlandspartienes valgvake på Stormen i Bodø ga liten tvil om hvem som vant og hvem som tapte stortingsvalget i Nordland. Både Høyres jubelbrøl og Ap`s skuffelse kom helt spontant. Senterpartiet turte ikke slippe jubelen løs siden fremgangen gikk utover Ap.


Det skrives kronikker og kommentarer i aviser og det fremmes teorier i sosiale medier om at partiene som vant egentlig ikke vant likevel – fordi noen egentlig gikk tilbake og ikke frem. Det hevdes til og med at resultatet var en seier for venstresiden.

Mye av dette skyldes nok skuffelse og at det tar tid å fordøye et nederlag, også fra avis og media– kommentatorene i Nordland. Noe skyldes også at noen er dårlige tapere, men det går over.

Det er også verdt å merke seg at media i Nord Norge gjennom valgkampen valgte å bruke meningsmålinger fra kun et byrå – Infact. Et byrå som konsekvent måler H og Frp lavere enn andre byråer. Derfor ble også tilhørende medieoppslag og analyser fra kommentariet i valgkampen mer negativ mot regjeringspartiene enn den faktiske oppslutningen tilsa.

Samtidig er det viktig å passe på at ikke unøyaktigheter, myter og direkte usannheter om valgresultatet får fotfeste.

Der er greit å rydde litt i hva som skjedde og ikke skjedd ved valget.

Påstand 1: «De borgerlige vant egentlig ikke valget fordi de gikk tilbake».

Nei, det stemmer ikke. Dette er som å være i cupfinalen to år på rad mot samme motstander, der du etter å hva vunnet 3-0 i finalen første gangen bare vinner 2-0 i finalen året etter. Ja det er et litt dårligere resultat, men du har ikke tapt. Høyre har nesten 300 000 flere velgere nå enn i 2009. Arbeiderpartiet har omkring 150 000 færre velgere nå enn i 2009. Og så må vi huske på at det borgerlige mandatflertallet på 88-80 ved dette valget er høyere enn det rødgrønne flertallet i både 2005 og 2009.

Påstand 2 : «De rødgrønne fikk egentlig flest stemmer ved valget»

Nei, det stemmer heller ikke. Nå var det riktignok slik i både 2005 og 2009 at de borgerlige partiene som kom inn på Stortinget hadde flere stemmer bak seg enn de rødgrønne. Problemet er at for å komme frem til dette må man regne med MDGs stemmer, et parti som selv sier de er helt blokkuavhengige. De har over 94 000 stemmer og trekker man fra disse stemmene er det en relativt klar borgerlig stemmeovervekt.

Påstand 3: «Det har vært en venstredreining blant velgerne»

Nei, det har først og fremst vært en dreining internt på rødgrønn side fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, som er enda større i Nordland. Dette er ikke noen venstredreining. Det var en kraftig styrking av borgerlig side ved valget i 2013. Dette har holdt seg i 2017, selv om alle fire partiene går litt tilbake. Internt på rødgrønn side er det derimot store endringer. De viktigste er at AP faller ytterligere 3,5 prosentpoeng etter å ha falt 4,5 prosentpoeng i 2013. Senterpartiet øker med 4,8 prosentpoeng. Så kan man sikkert diskutere hvorfor Ap falt mest i Nordland fylke- Selv om de var det eneste partiet som hadde toppkandidat fra det befolknings- tyngste området, nemlig Bodø/Salten?

Nå har SV styrket seg med to prosentpoeng og gjør et brukbart valg, som gjerne kommer når AP gjør dårlige valg og lekker i flere retninger samtidig. Da blir nettoeffekten en svekket og ikke en styrket venstreside.

Konklusjonen er at vi ikke må lete etter kompliserte forklaringer når de enkle forklaringene er bedre. Valg handler først og fremst om politikk og resultat. Når en sittende regjering vinner et valg er det ikke så veldig vanskelig å finne forklaringen. Vesterålen har i en mannsalder vært et av Nordland Høyres fremste valgkretser, men hvor beslutningen om Andøya flystasjon nesten utslettet Høyre i deler av Vesterålen. Til tross for dette gjør Nordland Høyre sitt nest- beste valg i moderne tid, går kun ned med marginale 1% og opprettholder sine 2 mandater – mens Ap i Nordland halveres og står igjen med 2 mandater. Ap har markert seg i nord med svartmaling og nedsnakking som ikke stemmer med virkeligheten. Velgerne har gitt sin dom, de ser at det går bedre enn noensinne i Nordland og i Nord-Norge. Velgerne har sett at statsminister Erna kjenner Nord-Norge godt og vet hva som behøves. De vil ha mer av den politikken som virker, den som gir vekst og optimisme i nord- altså den politikken som regjeringen har gjennomført.