Verneinteressene må ikke bli for sterke

Klimadebatten er viktig, men et varig vern er ikke veien å gå. Verneinteressene av LoVeSe har forsterket seg og kommer til å bre om seg om dette får fortsette.Nordland Høyre ønsker fart i debatten om livet i kystsonen. Vi må se næringene under ett, oppdrett, mineral, vannkraft, fiske, olje/gass og ikke minst reiseliv.

Nordland Høyre ønsker fart i debatten om livet i kystsonen. Vi må se næringene under ett, oppdrett, mineral, vannkraft, fiske, olje/gass og ikke minst reiseliv.

Det er grunn til bekymring fordi Arbeiderpartiet er taus etter at Fagforbundet nylig signaliserte at man ville foreslå varig petroleumsvern for Lofoten, Vesterålen og Senja på LO-kongressen. Dette ble fulgt opp av AUF som gjentok at man ikke ønsker konsekvensutredning for de nevnte områdene.

Høyre ønsker konsekvensutredning

Arbeiderpartiet er utsatt for hardt press, det samme er Høyre. Høyre er krystallklar på at vi skal ha alle forhold belyst før vi tar en beslutning. Høyre vil ikke gå på akkord med naturen. Hvis olje og gass kan skade havet, fisken eller på annet vis truer forhold som knyttes til vårt nærmiljø, skal vi heller ikke drive ut disse ressursene. Det er derfor vi ønsker kunnskap om hvordan vi på bærekraftig vis kan drive oppdrett, mineralutvinning, vannkraft, fiskerier, reiseliv og olje/gass i fremtida slik at vi fortsatt kan ha noe å dele.

Samhandling av ulike interesser

Gjennom en konsekvensutredning vil vi få avklart dette. Vi vil først og fremst få en faktabasert tilnærming der vi i sterkere grad griper om realitetene. Etter min mening har debatten vært altfor følelsesladet der frykten for et forringet område overskygger alt annet. Vi må se oppdrett, mineral, vannkraft, fiske, olje/gass samlet, for det er resurser vi har, og vi må få anledning til å utvikle og skape vekst innen disse næringene. Samhandling mellom fisk og petroleum fungerer utmerket i Finnmark og på kysten av Vestlandet.

Varig vern er ikke veien

Klimadebatten er viktig, men et varig vern er ikke veien å gå. Verneinteressene av LoVeSe har forsterket seg og kommer til å bre om seg om dette får fortsette. Forsking og utvikling er kommet langt, og den er på langt nær over. Norge har en miljøvennlig olje- og gass utvinning i forhold til mange andre land. Og ny teknologi kommer til å gjøre oss i stand til å utvinne enda mer miljøvennlig i fremtiden. Behovet for energi er økende og mange mennesker har ikke samme tilgang som oss. Vi må være med på bidra til å øke levestandarden, også utenfor vår region og vårt land.

Norge kan vise vei

Olje/ gass-spørsmålet hos oss blitt et symbol på klimamålet, og der følelsesargumentene har nådd frem. Jeg har en fremtidstro for at Nord-Norge skal få en større del av verdiskapningen også innen olje og gass nettopp fordi vi kan bidra til øke tilgangen til energi på en miljømessig og fornuftig måte. Jeg har tro på at norsk petroleumsnæring kan bidra til å løse en av vår tids største utfordring, klimautfordringen. Norge kan med sine teknologimiljøer og økonomiske ressurser vise veien til lavutslippssamfunnet.