Vi er avhengige av ny arbeidskraft

For over hundre år siden forlot båten havna i Norge. Menneskene på båten hadde forlatt familie, hus og gård, og drømte om en ny og spennende framtid i den nye verden – USA. De skulle forlate et overfylt arbeidsmarked og reise over dammen for å finne lykken.

I dag er situasjonen en helt annen. Norge er et rikt land med utallige ressurser både innenfor olje, fisk, skog og landbruk. Vi er et land som produserer og fordeler godene så det kommer befolkningen til gode. Likevel vet vi at vi står ovenfor store utfordringer. Vi har et stort behov for ny arbeidskraft i årene som kommer. Bare innenfor helsesektoren alene vil vi trenge tusenvis av helsefagarbeidere i fremtiden. Et yrke som dessverre altfor få utdanner seg til. Hvis vi fortsetter å utdanne like få fagarbeidere som vi gjør i dag, så vil ikke velferdssystemet fungere på sikt.

Heldigvis har vi svaret på denne utfordringen rett foran oss. Vi skal både utdanne flere fagarbeidere, men vi skal også sørge for at arbeidsinnvandringen til Norge fortsatt er høy. På grunn av EØS-avtalen og fri flyt av arbeidskraft så har Norge en årlig økning på 2% av fastlands-BNP, altså pengene som ikke er knyttet til oljen. Dette er enorme tall og viser vår avhengighet til arbeidsinnvandring i fremtiden.

Når jeg tenker tilbake på de første nordmennene som reiste til USA i søken etter et bedre liv, så tenker jeg også på de som ble igjen og bygget landet. De som valgte å trosse lovnadene om et finere og rikere land på den andre siden av dammen og bygget fremtidens Norge. Jeg tenker også på de som har kommet til Norge og vært med på å bygge det velferdssamfunnet vi alle er så glad i. Derfor er dette leserinnlegget en takk fra meg, til alle de som har kommet til Norge for å jobbe. Takk for at dere tok sjansen og satset på en framtid langt oppe i nord. Takk for at dere trosser mørketiden og frostbitt og kommer med varme hender inn i eldreomsorgen og sykehusene våre. Vi trenger dere enda mer i fremtiden. Stå på.