Vi må få flere inn i jobblivet

Vi har for mange mennesker, som for lenge har stått utenfor jobb. Samtidig oppgir 2 av 3 bedrifter i Nord-Norge at de mangler kvalifisert arbeidskraft. Forrige uke møtte vi en rekke folk og bedrifter som ga håp og optimisme for at vi kan gjøre noe med dette paradokset.

Marianne Dobak Kvensjø og Bård Ludvig Thorheim.

Det var sterkt å få treffe dem som lyste av stolthet. Personer som ikke lenger stod fast i NAV-systemet mot sin vilje, men hadde egen inntekt og var i ferd med å ta fagbrevet. Regjeringens prøveordning med å la langtidsledige få en jobb samtidig som de tar fagbrev har hatt bedre resultater i Narvik enn noe annet sted. Samspillet mellom bedriftene, kommunen og skolene har vært eksemplarisk. Den modulbaserte opplæringen i jobbpraksis må vi lære av og gjøre mer av. Vi ønsker å jobbe for at denne prøveordningen blir en nasjonal permanent ordning.

I Vesterålen møtte vi et sushi-cateringfirma som har tatt inn elever som slet i møte med en teoritung skolehverdag etter ungdomsskolen. De fikk lov å jobbe og ta fagbrevet samtidig. Det er vinn-vinn for den enkelte, for bedriftene som mangler kokker, for kommunene og for samfunnet.

Dette er politikk som virker. Vi har nylig foreslått i en stortingsmelding at hvis du for eksempel er ufør og kan jobbe kun 30%, så skal det lønne seg. Det skal alltid lønne seg mest å arbeide, man kan ikke komme dårligere ut samlet sett i stønader når man tar initiativ til å arbeide noe, i stedet for ingenting.

Hvis vi skal få fart på Norge igjen på vei ut av pandemien, må vi få flere inn i jobblivet. Vi skal også skape de nye, lønnsomme jobbene. Men vi må ikke glemme den enorme ressursen vi har av folk som vi kan få inn i jobb. Alle ønsker å bidra med noe, være til nytte. Jobben gir et sosialt nettverk, struktur i hverdagen og en stolthet over å generere egen inntekt.

Nå må hovedoppgaven vår være å ta landet trygt ut av krisen, skape flere jobber og få flere inn i jobblivet, kutte helsekøene og tette kunnskapshull i skolen. Sammen skal vi få fart på Norge igjen.