Vi skal fortsette å slå ned viruset – og vi skal skape flere jobber

I snart ett år har Norge vært i en helt ekstraordinær situasjon. Arbeidsplasser, skoler og de fleste steder hvor vi liker å samles har vært stengt enten sammenhengende eller i perioder siden mars i fjor. Mange har blitt smittet, og dessverre har over 500 nordmenn mistet livet til korona.

Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidat til stortinget for Nordland Høyre.

Vi har erfart at virusutbrudd kan oppstå uventet og hvor som helst, som vi har sett det siste året i blant annet Hadsel, Lurøy, Rødøy, Mo i Rana og Vestvågøy. Men vi har også sett at utbrudd kan slås ned effektivt med felles innsats.

Det finnes ingen land som ikke er påvirket av pandemien. Særlig rammet er Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Samtidig som du leser dette har USA passert 400.000 døde av viruset. I Brasil har helsesystemet i store deler av landet kollapset totalt. I vårt nærmeste naboland Sverige har dødstallene passert 10.000, og de fortsetter å stige. Det er usigelig trist.

I forhold til andre land i Europa, og verden for øvrig, har Norge klart seg godt gjennom pandemien. Vårt fremste mål er og har hele tiden vært å unngå kollaps i helsevesenet og skyhøye dødstall her hjemme. Norge har hatt færrest døde per innbygger i hele Europa. Kun noen få land i verden har mindre fall i økonomien enn Norge. Det er bra, og kontrasten mellom Norge og andre land viser viktigheten av smitteverntiltakene, men også viktigheten av at folk i hele landet faktisk har fulgt råd og anbefalinger. Vi fortjener alle en klapp på skuldra for å ha bidratt i dugnaden. Det har krevd mye av mange, men vi skal vite at det ikke er for gjeves. Det kan redde livet til en venn eller nabo, og hverdagen er nærmere enn vi tror.

Tillitssamfunnet Norge har vist seg fra sin beste side, og vi har fått bekreftet en gang for alle at tilliten vi har her i landet ikke bare er lønnsom: Den er livsviktig.

For Høyre og regjeringen har det gjennom pandemien vært viktig at vi begrenser skadene av viruset, både de menneskelige og de økonomiske, så mye som mulig. Det betyr at vi noen ganger innfører tiltak som ikke alle ser nytten av, men som samlet bidrar til å oppnå de resultatene vi ønsker. Vi er mange som savner å samle venner og familie. Vi savner ferier, reiser, konserter og kino. Vi savner å se barna våre spille fotballkamper eller gå skirenn.

Vårt mål er at samfunnet skal kunne åpnes så raskt som mulig, men den åpningen må skje gradvis og kontrollert. Åpner vi for fort og for tidlig risikerer vi at smitten blomstrer opp igjen og at samfunnet må stenges ned nok en gang, med de konsekvensene det får.

Altfor mange savner å i det hele tatt ha en jobb å gå til og tryggheten en jobb gir. Også økonomisk klarer Norge seg samtidig godt i pandemien sammenliknet med andre land. Arbeidsledigheten er fremdeles relativt lav, og lavere enn land det er naturlig å sammenlikne oss med. Det er likevel en fattig trøst for de altfor mange menneskene som er permittert eller har mistet jobbene sine på grunn av pandemien. Særlig hardt er folk i reiseliv og hotell- og restaurantbransjen rammet. Vi kan ikke annet enn å love at det blir bedre igjen. Utrullingen av vaksinene er et lys i enden av tunellen, som betyr at vi kan begynne å se fremover.

For Høyre blir den viktigste jobben fremover å bidra til å skape jobber. I hele landet må vi erstatte de vi mistet under pandemien. Samtidig hadde Norge utfordringer også før pandemien som ikke er borte. Det er for mange som kan og vil jobbe som står uten en jobb, og arbeidsmarkedet endrer seg raskt.

Høyres løsning er klar: Vi vil ha mer av det som virker. Det betyr et konkurransedyktig skattenivå for bedriftene, slik at det lønner seg for bedrifter å ansette folk. Vi vil ha enklere regelverk, enklere søknadsprosesser og færre reguleringer. Høyre vil også verne om EØS-avtalen, som flertallet på venstresiden nå vil melde Norge ut av. Vi trenger ikke et norsk Brexit-kaos oppå de utfordringene vi har fra før.

Vi vil gi fantastiske næringer som sjømat mulighet til å vokse enda mer, og vi må fortsette å bygge både vei i hele landet og digital infrastruktur som gjør livet lettere både for folk og bedrifter.

Det kommer en hverdag igjen. Vi nærmer oss. Sammen skal vi skape mer, og inkludere flere.